Se zahájením výstavby čtyřproudové rychlostní komunikace, vedoucí z části Hrabyňského kopce kolem Hrabyně a Velké Polomi až na prodlouženou Rudnou v Ostravě, počítá Ředitelství silnic a dálnic už v příštím roce. Předpokládané dokončení stavby za zhruba dvě miliardy korun má být v roce 2011. Stejný investor bude od začátku příštího roku provádět výstavbu dlouho odkládané S1, která bude spojovat hypermarkety Globus a Kaufland. Vyžádá si necelých 700 milionů korun a dokončena bude v roce 2010.

„Její zprovoznění zajistí přesun tranzitní dopravy do severní části Opavy na ulice Vrchní a prodlouženou Rolnickou,“ vysvětluje nutnost výstavby pro dopravní provoz ve městě náměstek primátora Pavel Mališ. Současně upozorňuje, že další rok pak bude trvat dobudování východní části severního obchvatu města, vedoucího od Kauflandu ke Stříbrnému jezeru, který tranzitní dopravu stáhne už zcela mimo město. K dokončení akce zbude v dalších letech ještě západní část obchvatu od Stříbrného jezera za Palhanec.

První část jižního obchvatu povede kolem Kylešovic

Investorem první části jižního obchvatu města, který povede z Těšínské ulice kolem Kylešovic a skončí na Hradecké ulici, je Moravskoslezský kraj. „Město v současné době dokončuje projektovou dokumentaci k územnímu řízení ze svého rozpočtu. Předpokládáme, že kraj zpracuje v příštím roce dokumentaci pro stavební povolení a vybere si dodavatele,“ přibližuje současný stav této investice Pavel Mališ. Stavba by měla být zahájena v roce 2009 a dokončení je počítáno v dalším roce. Současně Opava zpracovává dokumentaci k územnímu řízení pro druhou etapu jižního obchvatu, vedoucího mezi ulicemi Hradecká a Olomoucká. V případě hladkého průběhu příprav je s realizací počítáno v roce 2010 a s dokončením v následujícím roce.

Opavě přibudou kruhové objezdy i křižovatka

Na některých křižovatkách chce město vybudovat kruhové objezdy, které by motoristům zajistily plynulé a bezpečné projíždění. „Tyto stavby jsou organizačně, časově i prostorově náročné a zahájeny budou až po dohodě se státem. Týkají se stávajících křižovatek ulic Ratibořské s Vrchní, Olomoucké s Vančurovou a Dostojevského a Krnovské s Vančurovou ulicí. Projektové práce začnou už příští rok a současně budeme zpracovávat projektovou dokumentaci nové křižovatky k napojení ulice Mostní na Rybářskou,“ vysvětluje náměstek Mališ. Například Vančurova ulice by měla nahradit chybějící část jižního obchvatu mezi Olomouckou a Krnovskou ulicí.