Začátkem září zahájily provoz v krnovské nemocnici dvě ambulance, které se sem přesunuly z Města Albrechtic. Jde o onkologickou ambulanci a ambulanci rehabilitační.

„Obě přecházejí do krnovského zdravotnického zařízení proto, aby byla možná zlepšení v péči o pacienty a aby se zkvalitnily dosud poskytované služby. Tím je myšlen především fakt, že pro pacienty bude dostupnější péče dalších erudovaných specialistů z oddělení, jako je interna, neurologie, chirurgie, rentgen a centrální laboratoře,“ popsala důvody stěhování mluvčí nemocnice Eva Kijonková.

Albrechtickému personálu se nelíbí, že dojíždění do Krnova způsobí značné finanční i časové ztráty zejména lidem, kteří mají bydliště na Osoblažsku. Albrechtičtí zdravotníci upozorňují na sliby, které zazněly před pár lety při sloučení krnovské a albrechtické nemocnice, i při stěhování albrechtické urologie, ortopedie a lůžkové části do Krnova. Tehdejší vedení Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov tvrdilo, že se počítá se zachováním onkologické ambulance ve Městě Albrechticích, protože poskytuje podávání chemoterapie pro pacienty z celého bývalého okresu Bruntál a pacientům Opavska a Jesenicka.

Během posledních tří let potkaly albrechtickou nemocnici nejzásadnější změny v celé její osmdesátileté historii. Skutečnost, že přesídlení onkologie nebylo při slučování albrechtické a krnovské nemocnice v plánu, potvrzuje i krnovská místostarostka Alena Krušinová.

„Při slučování krnovské a albrechtické nemocnice existovala koncepce, která počítala se zachováním onkologických lůžek v Albrechticích. Základní myšlenka byla v tom, že ve velké nemocnici Krnově nelze onkologickým pacientům zajistit takový klid, ticho a intimitu jako v Albrechticích. Koncepce sloučení krnovské a albrechtické nemocnice za ředitele Vítězslava Hrazdíry počítala s tím, že se v Albrechticích budou kromě onkologie specializovat na následnou péči, rehabilitaci, léčbu dlouhodobě nemocných a počítalo se i se zachováním plicního komplexu. Byla jsem u toho, když Albrechtice navštívil okresní hygienik, aby posoudil podmínky pro přípravu cytostatik,“ popsala původní koncepci Alena Krušinová.

„Rehabilitační ambulance ve Městě Albrechticích byla pro nemocnici nerentabilní a poskytovala malý rozsah služeb. Přesunem ambulance do již zaběhlého rehabilitačního oddělení v krnovské nemocnici získají pacienti větší komfort a - díky kvalitnímu přístrojovému vybavení a personálnímu zajištění - budou mít k dispozici širokou škálu poskytovaných služeb a procedur,“ zdůvodnila stěhování rehabilitace mluvčí SZZ Eva Kijonková.

Onkologická ambulance v Krnově začne přijímat své pacienty v dopoledních hodinách v prostorách ambulance pro léčbu bolesti. „Klienti ambulance pro léčbu bolesti budou dostávat své analgetické infuze v odpoledních hodinách, což bude vzhledem k zaměstnanosti mnoha klientů přijatelnější,“ uvádí náměstek léčebné péče krnovské nemocnice Ivan Pavlák s tím, že rozsah ordinačních hodin zůstane beze změn. Míchání a ředění cytostatik, které patří k onkologické ambulanci, bude z nevyhovujících prostorů Města Albrechtic také přemístěno do upraveného objektu krnovské nemocnice.