„Když jsem v září v rámci celoročního plánu naší družiny tento návrh předložila vedení krnovské Základní školy na Žižkově ulici Krnov, setkala jsem se s velkou podporou," uvedla vychovatelka Renáta Mikošková, hlavní organizátorka a matka myšlenky olympiády družin. Oslovila vedoucí vychovatelky i zástupce dalších škol. Dohodli první ročník olympiády netradičních disciplín na středu 30. ledna.

Pozvání přijali školní družiny Úvalno, Brantice, Lichnov, Zátor, všechny ZŠ Krnova a zvažují i Město Albrechtice. Čestní hosté jsou z Dětského domova Lichnov. Disciplíny olympiády družin budou připomínat skutečné sporty. Například skok daleký bude nahrazen skokem z místa, fotbal kopem na branku a hokej inspiroval střelu hokejkou na branku. „Důležité je, že každá disciplína bude přesně měřitelná výkonem nebo časem. Na přesné měření bude dohlížet tříčlenná porota u každé z desíti disciplín. Spolupráci mezi porotci a hlavní velinem soutěže budou zajišťovat hostesky.

Aby dosažené výsledky byly spravedlivě změřeny, ale také ohodnoceny, nabídli svoji pomoc někteří oslovení sponzoři. Na slavnostním zahájení bude zapálen olympijský oheň a o kulturní vystoupení se postarají bubny dětí z dětského domova Lichnov a děti pořadatelské Základní školy Žižkova.

Skutečnou olympiádu bude připomínat i pochod vlajkonošů, složení slibu sportovců a rozhodčích, a slavnostní vztyčení vlajky. Na ceremoniálu se kromě vlajkonošů a sportovních týmů představí i družina, která se ujme pořadatelství příště. Školní družina Zátor převezme putovní zástavy a po vyhlášení výsledků následuje slavnostní zhašení olympijského ohně a ukončení družinových olympijských her 2013. „Mám vypočítané, že vrátí -li se mi putovní zástava k rukám po druhé, budu již v důchodovém věku a tato tradice bude slavit dvacet let," usmála se Renáta Mikošková, která dětem v družině nabízí i jiné aktivity, například výlety po okolí.

„Krásný výlet jsem pořádala v říjnu, kdy jsme v ostravské sbírce miniatur Miniuni s dětmi procestovali velký kus světa. Na jaře se chystáme na výpravu za dinosaury, čeká nás soutěž na kolech, kolečkových bruslích, noc pod pološirákem spojená s indiánskými tanci okolo ohně s opečeným buřtem. Nedávno jsme pokořili kopec Cvilín, kde jsme si užili pořádnou bobovačku. Nebráníme se ani pracovkám, kde jsme si vyrobili ukrutnou paní Zimu. Ta nám skutečně přinesla mráz," uzavřela Renáta Mikošková, která by ráda veřejnosti připomněla, že družina nemusí být jen hlídací institut.