Díky blogu Olgy Havlové (Věci veřejné) se voliči dozvěděli veselou historku, jak to dopadlo, když se paní poslankyně rozhodla zaměřit na financování mládežnického hokeje.

Dlouholetý trenér hokejové reprezentace mládežníků do dvaceti let (U20) Miroslav Přerost Havlovou i s její iniciativou za očištění hokeje poslal do háje.

„Vážený pane, dovolte mi, abych… Tímto oslovením začínala moje pozvánka na sněmovní seminář ohledně aktuální situace v mládežnickém hokeji. Od dlouholetého trenéra U20 Miroslava Přerosta mi však přišla vulgární odpověď," postěžovala si jindřichovská blogerka a poslankyně parlamentu Olga Havlová.

Je přesvědčena, že aktuální situace v mládežnickém hokeji není již interním tématem Českého svazu ledního hokeje, ale stala se celospolečenským fenoménem.

„Hokej dávno opustil sportovní rámec a dokonale demonstruje, kam až může dojít nakládání se státními penězi a penězi rodičů. A to byl důvod, pane Přeroste, proč jsem svolala seminář. Podívejme se dnes na novinové a webové titulky opět plné trenéra Růžičky a ohlasů dalších rodičů, kteří se přestali bát mlčet a vystoupili z davu.

Tyto skutečnosti, zachycené i na nahrávkách, ale pan Přerost zcela ignoruje a na moji pozvánku na seminář reagoval mimo jiné těmito slovy," napsala na blogu Havlová a vedle zveřejnila vyjádření Miroslava Přerosta.

„Myslel jsem si, že poslanec je erudovaný znalec tématu, v kterém se pohybuje. Že navrhuje zákony, protože zná hloubku jeho obsahu. Životní zkušenosti promítá do návrhu ve prospěch všech. Vy jste však (a to brzy zjistíte) jen neznalec… a zmanipulovaná tragédie. … Je také tragédií, že vy jste poslancem, člověkem, který má posuzovat objektivitu.

Opravdu rád se nebudu účastnit Vašeho semináře, který bude plný jen prázdných slov a populistických prohlášení. Snad Vám to dá naději být dále poslancem a o to jde, ne, přece. Děkuji Vám, že poslanec opět klesl v očích občana… svým tupým amatérismem," reagoval na pozvánku Miroslav Přerost.

„Český hokej pláče a roní denně kroupy místo slz. Namátkou můžu zmínit jen ty bolesti, kterými trpí. Odstupné, zneužívání financí z mládežnického hokeje na financování hokeje dospělých, zotročování dětí a v neposlední řadě arogance celého prostředí vůči všem nepohodlným, čehož Vy jste zářným příkladem," vzkázala poslankyně.