Konec feudalismu sice způsobil v Rakouské monarchii zánik knížectví, včetně toho krnovského, ale rod Lichtenštejnů užívá titul krnovského knížete dodnes a znak města Krnova dodnes najdeme na státním znaku Lichtenštejnska. Roku 1849 se jádro Krnovského knížectví stalo základem pro vznik nového okresu Krnov, který měl 74 obce a 60 tisíc obyvatel.

Také nově vniklý Československý stát v roce 1918 začlenil okres Krnov do svého uspořádání, a dokonce i úředníci ze zaniklého Rakousko – Uherska přešli na československé okresní instituce. Takzvané okresní hejtmanství sídlilo v krnovském klášteře Minoritů a v budově, kterou dnešní Krnované znají jako zdravotní školu. Okres Krnov si udržel svou kontinuitu za války jako součást velkoněmecké třetí říše. Přečkal, i když v roce 1949 vzniklo v Československu krajské uspořádání.

Shodou okolností okres Krnov patřil pod krajský úřad v Ostravě, a okres Bruntál pod Olomouc, takže mezi těmito městy procházela nejen okresní, ale také krajská hranice. Zdálo by se, že z hlediska územního uspořádání nemají tato města mnoho společného. „Takto po válce fungovaly okresy Bruntál a Krnov vedle sebe asi deset let, než se z krajských úřadů směrem do okresů začalo proslýchat, že se chystá velké slučování. Okresy prý jsou příliš malé a tedy neekonomické,“ vzpomíná na zánik okresu Krnov historik Vladimír Blucha, který v té době sám byl zaměstnancem okresního úřadu Krnov. Působil na odboru školství a kultury.

ČTĚTE TAKÉ ZDE

„Nikdo z nás nevěřil tomu, že by okres Krnov s tak dlouhou tradicí mohl zaniknout, a předpokládali jsme, že se reforma bude týkat jen nejmenších okresů Frenštát a Vítkov. Když ale v dubnu 1960 vyšel v Rudém právu seznam okresů, které zůstanou po reformě, Krnov mezi nimi nebyl,“ vzpomíná Vladimír Blucha, jak byl Krnovanům dán na vědomí zánik okresu. Krnovský kronikář se o této přelomové události zmínil jen zcela okrajově.

Okres Krnov zanikl 1. července 1960, tedy po 110 letech existence. Přestože v té době nebylo obvyklé ptát se místních občanů na jejich mínění a už vůbec nebylo běžné proti nějakému rozhodnutí strany a vlády protestovat, Brumovice a Úblo se vzepřely, a skutečně se jim nakonec podařilo z okresu Bruntál uniknout a dostat se pod okres Opava, což je jejich přirozené spádové centrum. Také Úvalno se chtělo dostat z okresu Bruntál pod Opavu, ale tam tyto iniciativy skončily vyloučením iniciátorů ze strany. Nový okres Bruntál spolkl okresy Rýmařov, Krnov, a z okresu Jeseník k němu byly přičleněny Zlaté Hory a přešlo pod něj také pár obcí okresu Opava.