Pokud se napadené smrky nezpracují včas, vyletí z nich kůrovec a zničí další lesy. Trh je dřevem přesycený. Pokud se ale nepodaří kulatinu okamžitě prodat, zdegeneruje na skládkách a ztratí cenu. Dřevorubci i řidiči nákladních aut padají únavou. Lesníci nestíhají chránit vytěženou kulatinu před zloději.

Za této nestandardní situace starosta Města Albrechtic Luděk Volek prodal dřevo firmě Wood Source. Rozhodl se riskovat, aby se dřeva zbavil.

OBCHOD SE ZASEKL NA UKRAJINĚ

Přestože starosta Volek jednal v dobré víře a řídil se doporučením odborného lesního hospodáře, překročil při tom své pravomoci a část dřeva prodal pod cenou.

Wood Source si vyjednala mimořádnou výhodu, že dřevo nezaplatí Albrechticím hned při převzetí, ale až ho vyveze do zahraničí a prodá konečnému odběrateli. Ukrajina měla být jen tranzitní zemí, ale kvůli změně celních předpisů zde 200 vagonů se dřevem uvízlo v byrokratické pasti a Wood Source nemá z čeho hradit faktury.

„Firma Wood Source své závazky uznala, k dluhu se hlásí a postupně ho splácí," informoval starosta Města Albrechtic Luděk Volek zastupitele na jejich zasedání ve středu 24. května.

„V současnosti chybí doplatit asi 1,6 milionu. Měla představu o obchodu, který jí nevyšel. Co k tomu dodat? Že na ně tlačíme, aby to splácení pokračovalo," dodal starosta Volek informaci o jednání s firmou Wood Source.

MINISTERSTVO RADÍ ALBRECHTICÍM

Albrechtičtí zastupitelé se obrátili na ministerstvo vnitra s dotazem, jak v kauze Wood Source postupovat dál.

„Možnými kroky zastupitelstva je zvážení odvolání starosty z funkce, vymáhání škody, která městu v souvislosti s konáním starosty vznikla, či kombinace obou zmíněných možností," vzkázali do Města Albrechtic právníci ministerstva, podle kterých starosta Volek překročil své pravomoci tím, že se při uzavření obchodu s Wood Source nedržel usnesení rady.

Starosta Volek pochybení přiznává. Pozval právníka Josefa Tobiáška, aby zastupitelům vysvětlil, v čem konkrétně byla smlouva s Wood Source za hranou zákona.

„Prodávalo se nejednou dřevo různé jakosti, různých tříd. Odběratel odmítl respektovat cenu za celek. U části, která představuje asi dvacet procent dřeva, žádal snížení ceny o 300 korun na kubík. Starosta udělal chybu jen u tohoto dřeva, které bylo prodáno za nesprávnou nižší cenu," uvedl právník Tobiášek.

JAKOU ŠKODU STAROSTA ZPŮSOBIL?

Starosta se pokusil spočítat, jakou škodu městu způsobil slevou, ke které neměl pověření.

„Celkem bylo prodáno 1433 kubíků. Z toho bylo 270 kubíků prodáno o tři stovky levněji, než v řádných cenách. Z toho jsem spočítal škodu 81 tisíc korun," uvedl starosta s tím, že současně se mu ale ve stejném vlaku podařilo prodat bezcennou odpadní kulatinu jako celulózu, takže pro město získal 20 až 30 tisíc korun navíc korun navíc, o které se škoda snížila.

Přestože za starostou Volkem je vidět i dobrá práce a řada vydařených investic, zastupitelé se rozhodli hlasovat o jeho odvolání.

PROČ STAROSTU NEODVOLALI

Šest rukou se zvedlo proti starostovi, ale na odvolání Volka z funkce to nestačilo.

„Každý zastupitel skládá slib, že bude dodržovat zákony. Teď tu máme naprosto jasné porušení zákona a přesto řešíme, jestli za to někdo může nebo ne. Proč se nerozhodnete ani v takové situaci odvolat starostu? Řekněte, proč ho bráníte? Ať občané vědí, jak se k tomu stavíte," vyzval zastupitel Jan Metzl zastupitele, kteří starostu podrželi.

Svůj postoj vysvětloval místostarosta Martin Špalek: „Pokud by se prokázalo, že starosta z toho obchodu něco měl, že mu takzvaně něco zůstalo za nehty, tak budeme první, kdo ho začne odvolávat. Dokud platí presumpce neviny, nebudeme hlasovat pro odvolání.

To, jak se Wood Source dostala do problémů, to se mohlo stát každé firmě. Navíc vy odvoláváte starostu od prvopočátku, někdy od roku 2014, takže to zjevně nesouvisí to s tím, co se aktuálně stalo," odpověděl Metzlovi místostarosta Špalek.