Odbor správy a majetku ve spolupráci s městskou policií se tomuto levnému „uskladňování vraků“ rozhodl udělat razantní přítrž.

„Provedli jsme soupis silničních vozidel a vyzvali jsme vlastníky k jejich odstranění,“ řekla vedoucí odboru Lenka Andršová. Mnoho majitelů však požadavku neuposlechlo a vraky i nadále chátrají.

Přestože ekologickou likvidaci provádí autorizovaná firma zcela zdarma přímo v Krnově, našli se i tací vlastníci vraků, kteří i po upozornění odborem správy majetku města na nepojízdné vozidlo, každé dva měsíce popotáhnou vrak po městě a uloží ho zase jinde.

Zapomínají na to, že vždy lze dohledat vlastníka vozidla a v souladu s výše jmenovaným zákonem lze po něm uplatňovat náklady za odtažení a následné parkování na sběrném dvoře. „Za poslední rok jsme tak nalezli na pozemních komunikacích a parkovištích třicet sedm vraků, z nichž je již odstraněno dvacet pět a u dalších probíhá dvouměsíční doba, po kterou jsou vlastníci povinni vrak ekologicky zlikvidovat,“ řekla Andršová.

Jedním dechem doplnila: „Jediné, co tedy můžeme, je opět požádat majitele, aby nenechávali svá dosluhující auta na již tak přeplněných komunikacích a odvezli je k ekologické likvidaci do provozovny na Bruntálské ulici v Krnově v areálu Armaturky.“

Likvidace vraků probíhá bezplatně, potřeba je jen velký technický průkaz a doklad totožnosti. Na základě vydaného potvrzení vůz vyřadí z evidence motorových vozidel na dopravním inspektorátu.