„Jsou už provedeny veškeré zděné, skládané a kamenné základy altánu, zpevněných ploch a ohniště, také lávek přes Ježnický potok a přístupových cest. Dodavatel stavby, kterým je krnovská firma Intext, má připravenou velkou část veškerých dřevěných konstrukcí a v současné době provádí výstavbu přístupových chodníků a cest,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Rostislava Rollerová.

V příštích týdnech bude následovat instalace mobiliáře a rozsáhlá rekonstrukce zeleně. Na palouku se objeví nové stromy: modřín, javor, smrk a habr, řada solitérních keřů, mezi nimi lísky, hloh, brslen, ptačí zob, kalina nebo střemcha, a také zplaňující stínomilné trvalky. První návštěvníky bude kompletně hotové odpočívadlo, které vyjde městský rozpočet na 2,36 milionu korun, připraveno přijmout ke konci června.

Projekt úpravy palouku a přístupových cest vznikl za podpory občanů, kteří se v lednu roku 2004 zúčastnili kulatého stolu pořádaného Lesní správou města Krnova a krnovskou Místní agendou 21. Do diskuse k otázce, co by na odpočívadle nemělo podle nich chybět, se tehdy zapojilo asi padesát zájemců. Jejich návrhy pak do projektu zapracoval architekt Petr Ondruška. Z tohoto setkání pochází rovněž název palouku, který jedna ze skupin nazvala Ježečkův. Lesní odpočívadlo je jedním z posledních kroků v projektu rekreačního využití krnovských příměstských lesů. To na Ježníku zahrnuje kromě úpravy dřevinné skladby lesních porostů, obnovy dřevěné rozhledny na vrchu Vyhlídka, opravy stezek a cest pro pěší a cyklisty, instalace informačních tabulí, úpravy Jelení studánky či Květinové zahrady také revitalizaci Ježnického potoka doplněného systémem vodních nádrží.

Odpočívadlo vytvoří další možnost trávení volného času v přírodě, která je jen kousek od města.