„Je navržena na tři tisíce pět set obyvatel, součástí rekonstrukce bylo vybudování nové aktivace, využívající původních nádrží a kalového hospodářství, které nás dříve tížilo,“ uvedl místostarosta města Jan Opatrný. Město Břidličná leží na březích řeky Moravice. Se starou a zastaralou čističkou byly natolik velké problémy zejména při velkých přívalových deštích, že se voda valila přímo do Moravice. Povodí Odry provádělo pravidelné odběry vody a pokud vzorky neodpovídaly normám, padaly i nepříjemné pokuty. Nebylo zbytí, po dlouhých letech se radnice v Břidličné musela pustit do rozsáhlého rozšíření a rekonstrukce za téměř pětašedesát milionů korun.

Díky píli vedení radnice se podařilo získat na stavbu více než šestačtyřicet milionů korun z fondu Evropské unie, Státní fond životního prostředí ČR přidal necelé tři miliony a kraj přiložil dalších tři a půl milionu korun. Příspěvek města Břidličná tak činil na veškeré práce ani ne pět a půl milionu korun. Díky rozsáhlé investici se podařilo odkanalizovat více, než pětadevadesát všech domácností v Břidličné. V roce 2008 město uspělo se žádostí u fondu, o rok později získalo souhlas i další prostředky na realizaci celé akce. Ve výběrovém řízení zvítězila šumperská firma, která k pracím ještě přizvala uničovského subdodavatele. Staveniště město předalo k 1. lednu loňského roku a od té doby se museli obyvatelé města obrnit železnou trpělivostí.

Kopalo se celkem pět kilometrů nové kanalizace, takže se stavební akce dotkla téměř všech obyvatel Břidličné. „Tak jak firmy slíbily, skutečně provedly zkušební provoz v květnu tohoto roku,“ uvedl starosta města Bohumír Kamenec. Výsledky zkušebního provozu vyhovují, a tak může kanalizace a „čovka“ sloužit místním nejméně patnáct následujících let. „Čistička je kapacitně natolik dostatečná, že bychom ji chtěli napojit ještě na místní část Vajglov. Uvidíme, jak se bude dařit starostce Ryžoviště, zda si prosadí svou čističku, nebo nechá také napojit obec na tu naši,“ uvažoval Kamenec. Spolu se starostkou Ryžoviště Evou Lašákovou se však shodl, že jsou tyto plány ještě hudbou vzdálené budoucnosti. Výstavbu kanalizace a čističky označil starosta Kamenec za klíčový projekt pro město a jeho obyvatele.