Josef Gašparik objevil předmět, který evidentně pochází z pravítkárny, ale není jasné, k čemu mohl sloužit. Jsou na něm vyražená písmena D.R.P. což je odkaz na Deutsches Reich Patent neboli Německý úřad pro patenty a ochranné známky.

Zkratka DRGM neboli ochranná známka Deutsches Reichsgebrauchsmuster potvrzuje, že design nebo funkce toho předmětu byla oficiálně zaregistrována ve všech německých státech. 

Zkratky nemají nic společného s Hitlerovou Třetí říší, protože registrační systém DRGM byl zaveden už v roce 1891. Registrační postupy se nezměnily až do roku 1949.

Nevíte, k čemu tento předmět sloužil? Pokud ano, dejte nám vědět na redakce.moravskoslezsky@vlmedia.cz nebo
redakce.bruntalsky@vlmedia.cz