Starosta Oder Libor Helis pro Deník potvrdil, že areál Skalních sklepů je zkolaudovaný a předaný městu, zbývá dodělat drobné úpravy. „Chceme tam udělat křest CD, které natočila Základní umělecká škola v Odrách, takže při jejich vystoupení by se uskutečnilo oficiální otevření Skalních sklepů,“ sdělil Libor Helis.

Součástí revitalizace byla zejména oprava budovy, která slouží jako sklad a rekonstrukce pódia a jeho zastřešení. Funkční je rovněž šatna pod pódiem, která může posloužit jako zázemí pro soubory nebo skupiny.

Je tam hotové pódium. Budka, kontejner pronajali myslivcům. Vystoupením těch žáčků by to mělo být oficiální otevření. Funkční šatna jako zázemí pro soubory nebo skupiny. Celoročně otevřený areál má sloužit jako přírodně rekreační lokalita s možností pořádání drobných kulturních akcí pro veřejnost nebo také výukových programů pro školy. Je zde rovněž výchozí místo pro stávající turistická lákadla jakými jsou Veselská rozhledna nebo Flascharův důl s naučnou stezkou.

Celkové náklady projektu činily 2,613 milionu korun, přičemž 1,456 milionu korun tvořila dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Skalní sklepy byly již dávno v minulosti místem, kde se pořádaly tancovačky, hostinec se sálem tady byl již počátkem 20. století. Po dosunu německého obyvatelstva areál pustnul a výletní hostinec šel definitivně k zemi v 70. letech. Areál využívali hasiči, kynologický klub a občas v něm bývaly letní hudební večery a zábavy, ty až zhruba do přelomu 20. a 21. století. Potom už areál chátral. Revitalizace by mohla nastartovat jeho novou éru.