Dobrodružství jako vystřižená z knížek Jaroslava Foglara zažívají s pravidelností členové bruntálského turistického oddílu Tuláci, který má za sebou již tři desítky let aktivní činnosti. Tímto oddílem prošlo několik generací dětí, dnešních dospělých.

„Jsme turistický oddíl a scházíme se každý pátek v bruntálském lomu u vagonu vždy od 16 do 18 hodin. Náplní našich oddílových schůzek jsou různé tradiční tábornické hry. Také vedeme děti k tomu, aby věděly, jak se chovat v přírodě," řekl vedoucí oddílu Milan Makovický, jehož netituluje nikdo z Tuláků jinak, než Cvrček.

Tuláci se společně učí uzly, morseovku, zapalování ohně, poznávání stromů. Snaží se dětem vštípit lásku nejen k přírodě, ale i k sobě samotným, být kamarádský a přátelský. Prostě podobně, jako to dělaly Foglarovy Rychlé šípy.

Pomáhají dětem z domova

Každý měsíc pořádají Tuláci víkendovou výpravu, při níž zdokonalují tábornické dovednosti. Každoročně jezdí na letní stanové tábory a každým druhým rokem na tábory putovní.

Takto fungují již třicet let a troufají si říct, že jsou jedním z málo přeživších turistických nezávislých oddílů v bruntálském regionu. A to překonali i horší chvilky své existence, například v roce 2008 museli rekonstruovat klubovnu, vagon, který vyhořel.

Tuláci bývají vidět u společenských setkání v Bruntále. Zapojují se do akcí města Bruntálu jako Dny bezpečnosti, minulý víkend spolupořádali Veletrh zdraví a také hudební festival Bruntálské indiánské léto.

„Pořádáme každoročně Dětský den s Tuláky pro děti z Dětského domova v Miloticích nad Opavou za finančního příspěvku našeho města. Děkujeme Městu Bruntál za každoroční finanční podporu v naší oddílové činnosti," uvedl Makovický.

Rádi uvítají staré i nové členy

Jelikož je letošní výročí založení turistického oddílu Tuláci kulaté, zvou jeho členové bývalé i současné členy, nebo i ty, kteří jsou jakýmkoliv způsobem spojeni s jejich oddílem, aby s nimi toto krásné výročí oslavili.

Výroční oheň se koná u klubovny za bruntálským lomem v sobotu 28. září. „Současně probíhá nábor nových členů do našeho oddílu. Přivítáme děti od osmi let, které mají zájem něco nového se naučit, poznat nové kamarády a zažít spoustu dobrodružství," vyzval Makovický.