Na vypuštěný a vybagrovaný rybník Celňák ve Městě Albrechticích je v současné době smutný pohled. Obzvláště v této netypické zimě. Vše by se dle představ vedení obce mělo ale brzy změnit. „V plánu je, že i nadále bude rybník po odbahnění a rekultivaci sloužit především jako místo k rekreaci a zhruba jedna třetina plochy bude vyhrazena pro sportovní rybolov," vysvětluje Luděk Volek, starosta Města Albrechtic.

S odbahněním se začalo hned na začátku listopadu. Buldozery odvážely dlouholeté nánosy ze dna rybníku na místo bývalé skládky jako rekultivační zemina. „Nechali jsme si udělat rozbory, jestli je zemina ze dna rybníka vhodná pro rekultivaci a výsledky laboratorních testů nám potvrdili, že splňuje všechny podmínky," doplňuje starosta obce. Kromě odstraňování bahna se bude také opravovat hráz výpustního zařízení rybníka včetně nouzového přepadu pro odvádění přebytečné vody z retenční nádrže.

Potěší obojživelníky

„Ochránce přírody určitě potěší zřízení šesti zazimovacích tůní pro obojživelníky, i pásem pobřežních mělčin a stojatých vod. Když vše půjde podle plánů, pak se po deseti letech podaří splnit přání nejen albrechtických rybářů revitalizovat Celňák," přiblížil další postup Luděk Volek.

Ředitel základní školy ve Městě Albrechticích Karel Knapp dodává, že na rybníku získávalo první zkušenosti s rybolovem řada rybářů z Albrechtic i okolí. „ S vděkem pak všichni vzpomínají na průvodce po základech rybářského umění, jakými byli v minulosti například pan Pardubický či ještě v nedávné době pan Lubomír Kadlík," dodal Karel Knapp.

Celkové náklady na revitalizaci oblíbeného místa se pohybují ve výši přes pět milionů korun. Vedení Albrechtic se však podařilo získat dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši sedmdesáti procent. Zhruba jeden a půl milionu pak doplatí město ze svého rozpočtu.

Jan Pirkl