Cílem těchto investic je zvýšit kapacitu koryta řeky Opavy na 120 až 150 kubíků za sekundu. Za poslední století jen čtyři extrémní povodně v letech 1903, 1940, 1958 a 1997 zaznamenaly průtoky nad 120 kubíků.

Protipovodňové investice se roky odkládaly

Vláda v roce 2008 schválila protipovodňová opatření na řece Opavě. V Branticích, kde jsou hráze a jez s náhonem součástí vodního díla Nové Heřminovy, měly být podle původního harmonogramu stavební práce dokončeny v roce 2016.

Navzdory úsporným opatřením vlády přestavba jezu v Branticích za 180 milionů začne letos. „Potvrzujeme, jak jsme již uvedli v únoru 2023 v tiskové zprávě, že stavba na řece Opavě - rekonstrukce jezu Brantice - s předpokládanými náklady ve výši kolem 180 milionů korun bude zahájena v roce 2023. Ukončení předpokládáme v průběhu roku 2025,“ potvrdila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Povodně, 18. července 1997, Zátor.
Povodeň 1997 na Bruntálsku a Krnovsku, podívejte se na exkluzivní fotogalerii

Kritici namítají, že v případě Brantic nebo Zátoru je ochrana dimenzovaná na stoletou povodeň - vyšší, než s jakou počítají hustě osídlené lokality v Ostravě, například Svinov.

"Státní podnik Povodí Odry již dávno mohl stavět odsazené hráze v Branticích, Zátoru a Krnově, jak bylo naplánováno podle vládního usnesení z roku 2008. Usnesení vlády počítalo s tím, že hráze vzniknou před výstavbou nádrže Nové Heřminovy. Kvůli prosazování konfliktního, drahého a složitého řešení s přehradou dodnes obyvatelé Krnova, Brantic a Zátoru nemají lepší protipovodňovou ochranu než při extrémní povodni v roce 1997," komentoval situaci Krnovska Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky.

Nadstandardní ochrana?

Také vodohospodář Václav Čermák upozorňuje, že protipovodňová ochrana na stoletou povodeň Q100 všech sídel pod přehradou Nové Heřminovy je ve srovnání s ochranou jiných měst a obcí v České republice nadměrná.

„Plyne to mimo jiné přímo ze strategie protipovodňové ochrany v povodí Odry, ze které je patrné, že ani hustě osídlené celky, jako například Ostrava-Svinov, nemají plánovánu v některých úsecích větší ochranu před povodněmi než Q20, maximálně Q50. Z toho vyplývá, že v povodí Odry není míra protipovodňové ochrany sídel proporcionální,“ doplnil vodohospodář Václav Čermák.

V Nových Heřminovech pokračuje demolice vykoupených domů, 26. října 2020. Jedná se o další etapu příprav na stavbu přehrady.
Výstavba vodního díla Nové Heřminovy začne do tří let

Navrhl podstatně levnější variantu protipovodňové ochrany Krnova, která se obejde bez sporné přehrady a bez nákladné přeložky silnice ze Zátoru do Nových Heřminov.

Státní podnik letos prostaví 900 milionů

Vodohospodáři Povodí Odry naplánovali pro rok 2023 celkové investice ve výši zhruba 900 milionů s tím, že z toho 318 milionů bude hrazeno z vlastních zdrojů státního podniku a přibližně 556 milionů z dotací ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí.

"Stěžejní je průběžná projekční a majetkoprávní příprava opatření na horní Opavě s postupnou realizací jednotlivých staveb. Letošní nově zahájenou stavbou bude na řece Opavě rekonstrukce jezu Brantice s předpokládanými náklady ve výši 180 milionů korun a dále plánujeme zahájit výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v Zátoru a další opatření v úhrnné částce necelých 70 milionů korun,“ doplnil technický ředitel Povodí Odry Břetislav Tureček.

Heřminovy nechtějí drahé stočné

Protože stočné bude kromě nákladů na gravitační kanalizaci zahrnovat také provoz několika přečerpávacích stanic na odpadní vody, občané Nových Heřminov se obávají extrémně vysokých cen. Proto Nové Heřminovy nesouhlasí s napojením své obce na státní čističku, která se letos začne stavět na rozhraní Zátoru a Brantic.

Povodí Odry nemá mandát jednat s obcemi o případných změnách v projektu, který schválila vláda. Ministři zemědělství od roku 2008 odmítají žádosti Nových Heřminov, aby jedním s obcemi pověřili mediátora či vládního zmocněnce.

Novou starostkou Nových Heřminov byla 19. 10. 2022 zvolena Michaela Hermanová, novým místostarostou je Rastislav Vlček. Končící starosta Ludvík Drobný už ve volbách nekandidoval.
VIDEO: Nové vedení Nových Heřmínov. A hned řešili problém, kanalizaci se Zátorem

„Nemohu akceptovat váš požadavek na zvolení mediátora vzhledem k tomu, že proces příprav výstavby přehrady trvá již deset let. Nepovažuji proto za vhodné ani účelné zapojit do procesu nového prostředníka. Pokud by měl tento prostředník fungovat, měl být v rámci procesu příprav vodního díla od samého začátku přípravy přehrady, tedy od roku 2008, nikoli teprve nyní,“ vzkázal dopisem do Nových Heřminov své zamítavé rozhodnutí ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Stejný požadavek na mediátora či vládního zmocněnce vznesla obec Nové Heřminovy poprvé v roce 2008. Tehdejší ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS) žádost obce o mediátora zamítl, a po něm i další ministři.