Státní podnik Povodí Odry svolal 15. října tiskovou konferenci, aby vedení společnosti prezentovalo projekt komplexní protipovodňové ochrany a ukázalo, v jaké fázi je příprava jednotlivých staveb. Nejnákladnější má být stavba heřminovské přehrady za 1,8 miliardy a související přeložka silnice za miliardu.

Další protipovodňová opatření představuje systém hrází kolem řeky Opavy, úprava koryta, monitorovací síť a soustava poldrů a malých nádrží v Krnově, Jelení, Loděnici a v Lichnově.

Ohrožení při stoleté povodni

„Ze zkoumání povodňového nebezpečí vyplynul závěr, že šest tisíc obyvatel je ohroženo dosahem stoleté vody. Z toho dva tisíce lidí jsou v přímém ohrožení života. Obce Zátor, Brantice, Krnov a Opava mají na svém území lokality s vysokou mírou rizika," uvedl Jiří Pagáč, generální ředitel Povodí Odry.

Celý plánovaný systém protipovodňově ochrany na horní Opavě je podle Jiřího Pagáče řešen tak komplexně, jak tomu jinde v České republice dosud není. Technický ředitel Povodí Odry Petr Březina při prezentaci ukázal ohrožená území vyznačená červenými kroužky. „Všechny tato území od Zátoru po Opavu řešíme jako jeden velký problém," uvedl Petr Březina.

O tom, že se bude realizovat právě tato mimořádně nákladná varianta protipovodňové ochrany zahrnující také kontroverzní přehradu Nové Heřminovy, rozhodla Topolánkova vláda v roce 2008.

Projekt má podporu s jednou výjimkou

Komplexní protipovodňové úpravy řeky Opavy mají podporu ze všech stran. Fandí jim vodohospodáři, ekologové, firmy, obce, města i místní. Jedinou výjimkou v tomto komplexu asi padesáti staveb představuje nádrž Nové Heřminovy za 1,8 miliardy a přeložka silnice v Heřminovech za miliardu.

„Pokud by k výstavbě přehrady došlo, budou to vyhozené miliardy, protože srovnatelnou úroveň protipovodňové ochrany lze zajistit bez nádrže podstatně levněji," vysvětlil starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný, proč volají po přezkoumání této části projektu.

Protože heřminovští občané odmítli přehradu v referendu, nemůžou zastupitelé tuto část protipovodňového projektu zapracovat do územního plánu obce. Navíc někteří místní odmítají prodat své pozemky. Zatímco většina protipovodňových opatření na horní Opavě je bezproblémová, realizace nádrže Heřminovy závisí na výsledku právní bitvy a může dojít i na vyvlastňování.

Povodí: na jinou variantu je pozdě

Zatímco Nové Heřminovy vyzývají Sobotkovu vládu a ministerstva ať hledají levnější a citlivější řešení, podle Povodí Odry už je na to pozdě.

„Nejsme už ve stadiích diskuzí, zda stavět a jakou variantu. O výstavbě už rozhodla vláda. Povodí Odry plní vládní nařízení z roku 2008, 2011 a 2014," vysvětlil generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.

Ohrožená místa jako korálky

Technický ředitel Povodí Odry Petr Březina ukázal ohrožená území kolem řeky vyznačená červenými kroužky. „Tato území od Zátoru až po Opavu na sebe navazují jako korálky a my to řešíme jako jeden velký problém. Takto komplexní řešení řešení nás něco stojí. Jednak peníze, protože náklady se pohybují v miliardách, a je to i velký zásah do do území, kde trvale žijí lidé.

Samozřejmě je to i značný zásah do životního prostředí," uvedl Petr Březina.

„Tato stávající varianta protipovodňové ochrany s přehradou byla vybrána na základě konsenzu mezi resorty a na základě posouzení řady odborníků. Vláda vybrala menší verzi přehrady," připomenul technický ředitel.

Na Heřminovy další desítky milionů

Letos byla zahájena další fáze příprav výstavby heřminovské nádrže a přeložky silnice. Projektanti z firem Aquatis, GEOtest a JUGeo provedou geologický průzkum a odborné studie.

„Tato zakázka v hodnotě téměř 48 milionů Kč byla zadána přestože se záměrem stavby přehrady dotčená obec Nové Heřminovy nadále nesouhlasí a bude nadále využívat všech zákonných prostředků, aby stavbě zabránila. Zároveň připomínáme, že tuto stavbu nemá obec Nové Heřminovy ve svém platném územním plánu.

Podle našeho názoru se tak jedná o pokračování nátlakových akcí na obec a její občany," komentovali to zastupitelé Nových Heřminov, kteří si najali renomovanou právní kancelář, aby je zastupovala.

„Bez toho, aby byla přehrada zakomponována do našeho územního plánu, se stavět nemůže. Pan Ondruš z právní kanceláře, která nás zastupuje, říká ať si to Povodí Odry zkusí, že by byli první v republice," představil očekávaný souboj právních názorů starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný.

„Mrzí nás to, ale udělali jsme maximum. Bohužel v obci převážila důvěra k ekologickým hnutím. Vize, že zabraňují přehradě, zastínila vše ostatní," uvedl Petr Březina. „Upřímně řečeno, přístupu Nových Heřminov se divím. Každá obec se stará o svůj rozvoj a využívá příležitosti.

Jen zastupitelé Nových Heřminov jdou proti tomuto trendu. Představy obce jsou mimo realitu," uzavřel Jiří Pagáč.

Gabriela Mathiasová, Fidel Kuba