Hans Kudlich, který jako poslanec říšského sněmu navrhl převratnou myšlenku zrušení poddanství, se dodnes těší značné úctě zejména v Rakousku. Vždyť ve všech zemích Rakousko-Uherské monarchie bylo osvobozeno od poddanství a roboty na 14 milionů lidí. Právě dolnorakouský spolek přátel Hanse Kudlicha inicioval veřejné sbírky, které pomohly přeměnit Kudlichův rodný dům v Úvalně na muzeum s pamětní síní a také opravit hrobku rodiny Kudlichů na hřbitově.

Oslavy 160 let zrušení poddanství zahájí v kostele sv. Mikuláše v 9 hodin slavnostní mše za doprovodu chrámového sboru Václava Mičky. Poté bude následovat v Kudlichově rodném domě slavnost, která připomene, jakou přelomovou událostí bylo osvobození selského lidu od roboty. Delegace z Polska, Rakouska a Německa si společně připomenou roli Hanse Kudlicha v tomto procesu a poté se sejdou v areálu Strážiště k posezení s dechovkou. Akci pořádá obec ve spolupráci s Rudolfem Vőglerem, který zastupuje rakouský spolek přátel Hanse Kudlicha.

Kudlich se narodil roku 1823 v rodině poddaných sedláků, kteří měli úctu ke vzdělanosti. Měl osm sourozenců. Při studiu na gymnáziu v Opavě se setkal s osvícenými profesory, kteří učili studenty diskutovat a tříbit své politické názory. Filozofii a práva pak studoval na universitě ve Vídni. Ve svých 25 letech byl zvolen nejmladším poslancem prvního vídeňského sněmu.

Svými návrhy na zrušení roboty navázal na činnost českého politika F. A. Braunera. V bouřlivém roce 1848 stanul na trůně nový císař František Josef I., který sněm rozpustil a jeho poslanci byli pozatýkáni. Hansi Kudlichovi se podařilo tajně dostat z Úvalna přes německý Frankfurt nad Mohanem do Švýcarska. Tam studoval medicínu a oženil se. V nepřítomnosti byl odsouzen k trestu smrti. Ze Švýcarska se vystěhoval do Ameriky, kde se usadil jako lékař ve státě New Jersey. Ani zde politiky nezanechal a stal se členem republikánské strany.

V občanské válce Severu proti Jihu bojoval proti otroctví. Roku 1866 byl v Rakousku amnestován a poté podnikl několik cest do vlasti. Zemřel 10. 10. 1917 ve věku 94 let v USA. V roce 1923 byly ostatky Hanse Kudlicha a jeho ženy Marie-Luisy převezeny do rodného Úvalna a uloženy v pietní místnosti v přízemí rozhledny Hanse Kudlicha. Takzvaná Kudlichova varta na Stražišti, která je spojením hrobky a rozhledny, byla postavena vděčnými sedláky na počest Hanse Kudlicha ještě za jeho života, a to v roce 1913.

V roce 2000 byla provedena náročná rekonstrukce rozhledny. Před generální rekonstrukcí přijel do Úvalna podpořit tento záměr například rakouský velvyslanec Peter Niesner nebo prasynovec Hanse Kudlicha Walter Kudlich. Při těchto návštěvách vzniklo partnerství Úvalna s rakouským Poysdorfem.

(lam)