Klub krnovských filatelistů oslavil v minulém roce šedesát let své existence. Jeho řadami prošly stovky členů. Nyní základna klubu čítá přes padesát aktivních filatelistů. Za desítky let systematické práce získal klub krnovských milovníků známek nejvyšší ocenění.
Waltra Műllera a zástupce krnovských filatelistů na radnici přivítal krnovský tajemník Igor Kozelek. Právě tam předal místopředseda Svazu českých filatelistů krnovským kolegům Čestné uznání. „Ocenění bylo uděleno za dlouholetý rozvoj a propagaci filatelie. Krnovská základna je dobře fungující a jde mnoha ostatním příkladem,“ řekl Walter Műller. Kromě ocenění celého krnovského klubu byli vyznamenáni také jednotlivci. Nejvyšší ocenění Zlatý odznak filatelie převzal za dlouholetou a obětavou práci s mládeží Zdeněk Závěšický z Krnova, který vychoval celé generace mladých filatelistů. Druhým oceněným byl také za celoživotní přínos filatelii Bohumil Páleník. Bronzový odznak a významné ocenění převzal Zdenek Stupal. Předsedu krnovských filatelistů Bohumila Janečka ocenění klubu i jednotlivců potěšilo. „Gratuluji také oceněným jednotlivcům. Bez jejich práce by náš klub jistě nebyl tam, kde je dnes,“ uvedl Bohumil Janeček, předseda krnovských filatelistů.