Ocenění letos převzalo 21 krnovských pedagogů z rukou místostarosty Pavla Moravce a vedoucí odboru školství Pavlíny Říhové. Byli nominováni jak jednotlivými školami, tak městem.

Ludmila Boková spojila pedagogické působení s hudbou. Věnuje se korepetici žáků dechového, smyčcového i pěveckého oddělení umělecké školy. Přes dvacet let je členkou chrámového sboru a působí v Krnovském hudebním sdružení.

Pavla Děcká přes padesát let působila jako učitelka hry na klavír v ZUŠ. Její žáci vozili ocenění z prestižních klavírních soutěží a řada pokračovala na konzervatořích.

Táňa Fersterová začínala jako učitelka v roce 1978 v mateřské škole v Bruntále. Pokračovala v Lichnově, Linhartovech, Janově a Jindřichově. Věnovala se krnovským dětem v MŠ Říční okruh a jejím stálým působištěm je MŠ na náměstí Míru. Už 15 let je zástupkyní ředitele.

Erika Gajdošová působí v MŠ Hlubčická. Ve své pedagogické práci uplatňuje metody prožitkového učení. Zpracovala například projekty Od řemesla k řemeslu nebo Putování kapky vody a své poznatky shrnula v brožuře Pokusy v MŠ a ZŠ.

Miloš Ignas pedagogickou dráhu započal na automobilní škole v roce 2007 jako učitel praktického vyučování.Pomáhal při zrodu nového učebního oboru Řidič profesionál.

Jana Kašpárková pracuje jako dětská psycholožka ve Středisku výchovné péče. Radí, jak zvládat žáky, kteří nerespektují autority, mají problémy s docházkou či s prospěchem. Od roku 2008 působí jako rodinná terapeutka, věnuje se i dětem v náhradní rodinné péči a pěstounům.

Jitka Kopečková v krnovských mateřských školách působí již 40 let. Školku v ulici Maxima Gorkého zapojila do řady projektů a díky podpoře ekologické výchovy získala ocenění Ekoškola. Navštívila základní či mateřské školy ve Finsku, Slovinsku a Dánsku.

Veronika Kozlíková působí ve Středisku volného času SVČ Krnov od roku 2001, dnes je jeho ředitelkou. Vede zájmové útvary, pořádá pobytové a příměstské tábory, organizuje akce pro všechny generace a přes dvacet let trénuje orientační běžce.

Martina Křemenová v roce 1986 nastoupila do ZŠ Smetanův okruh, kde působila do roku 1989, pak začala učit na SOŠ a SOU v Krnově, odkud přešla do ZŠ Dvořákův okruh. Učí zde dodnes zeměpis, tělesnou výchovu, vlastivědu a výtvarnou výchovu.

Věra Kuchařová se zabývá výchovou dětí předškolního věku. Začínala v mateřské škole v Radimi, pak v Krasově a Jindřichově. Působila v krnovské mateřské škole v Žižkově ulici i v mateřské škole v Chomýži jako ředitelka. Dnes vede MŠ Karla Čapka.

Jana Lantová z Gymnázia Krnov své znalosti a zkušenosti předává žákům v základech společenských věd a v českém jazyce. Připravuje žáky na soutěže, vede debatní kroužek, organizuje workshopy, besedy a exkurze.

Jana Mašková nastoupila před třiceti lety do MŠ v Jiráskově ulici a zůstala jí věrná dodnes. Léta vede praxe studentek a dětem věnuje i svůj volný čas organizováním kulturních a sportovních aktivit.

Lenka Smělíková kromě pozice učitelky působí v ZŠ Žižkova i jako speciální pedagog a věnuje se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pořádá dětské letní tábory, je členkou pěveckého sboru Altán .

Dáša Směšná působila v mateřské škole v Krnově 27 let, dnes předává své zkušenosti v Jindřichově ve Slezsku. Pracovala s dětmi se speciálními potřebami, podílela se na projektu inkluze.

Jana Smrčková působila v mateřských školách jako učitelka, ředitelka i asistentka pedagoga. Je spjata s MŠ Karla Čapka, kterou vedla.

Ladislav Steininger na pedagogickou školu nastoupil roku 1988. Předává žákům především dovednosti a nápady z oblasti výtvarného umění, které je jeho celoživotní láskou. Dětem se věnuje i jako pedagog Základní umělecké školy Krnov.

Boris Stodůlka svou pedagogickou činnost započal v ZŠ Dvořákův okruh, poté působil na SOU v Horním Benešově, v ZŠ Žižkova a na Střední průmyslové škole v Krnově. V roce 2007 se stal ředitelem ZŠ Dvořákův okruh a obnovil její dobré jméno.

Zuzana Tihlaříková ze ZUŠ Krnov s.r.o. je organizátorkou výtvarných soutěží. Působí i jako koordinátorka vzdělávacího programu výtvarného oboru. Zapojuje se do kulturního dění v Úvalně, Zátoru a Lichnově.

Vladimír Walder jako učitel pracoval od roku 1965 až do důchodu. Působil jako ředitel ZŠ v Opavské ulici, později v ZŠ na Dvořákově okruhu. Jeho celoživotním koníčkem je sport a i v pokročilém věku pomáhá jako rozhodčí atletických závodů.

Jiřina Zámarská působila v okresní knihovně i ve vlastivědném muzeu v Bruntále. Pak začala vyučovat němčinu v ZŠ Smetanův okruh. Své organizační schopnosti zúročuje jako zástupkyně ředitele.

Zdeněk Zatloukal na Střední umělecké škole varhanářské vyučuje matematiku, fyziku a cvičení z elektrotechniky. Byl iniciátorem vzniku relaxační místnosti se stolním tenisem pro žáky i pedagogy.(frk)