Obě stavby za celkem osm milionů korun by měly být zahájeny v dubnu, město na ně již nyní vypsalo veřejné zakázky.

V případě rekonstrukce panelové cesty se od dodavatele očekává, že v rámci stavby vybourá kompletní konstrukci komunikace, osadí nové obrubníky a provede úpravy spádu kvůli odvodnění.

„Dále na nové podkladní vrstvy následně položí živičné kryty komunikací a doplní dlážděné kryty chodníků i vjezdů k nemovitostem,“ upřesnil Georgios Bazakas z investičního oddělení odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Krnově. Oprava této panelové cesty má skončit v červenci.

Jen o měsíc déle by měla trvat výstavba parkoviště u bytového domu F na sídlišti SPC. „V rámci stavby bude vybudováno třiašedesát kolmých parkovacích stání pro osobní automobily, z toho čtyři stání uzpůsobené pro osoby se sníženou schopností pohybu. Součástí akce je i nové veřejné osvětlení a ozelenění ploch s výsadbou dvaatřiceti stromů,“ uzavřel Georgios Bazakas.