„Je připraveno celkem šest variant přeložky silnice I/45 Nové Heřminovy, o kterých se teprve bude rozhodovat. Připraveny jsou tři varianty jižní, jedna severní, obchvat Zátoru a obchvat menší nádrže Nové Heřminovy,“ konstatovala mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Jeden z navržených jižních obchvatů by vedl po vyzdvižené galerii nad domy. Další možností je střední tunel, dlouhý přibližně 600 metrů a připravená je i varianta kratšího tunelu o délce zhruba kolem 400 metrů. „Problémem jižních variant je to, že obchvat se musí vlézt mezi nádrž, řeku Opavu a železnici. Je tam dost stísněný prostor,“ informoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Pavel Schneider.

Realizace těchto návrhů by se pohybovala v částkách od 1,6 do 2,2 miliardy korun. Nejlevnější z nich by byla galerie. Silnice v případě další varianty vedoucí po severní straně, by křížila obec. „To by pro rozvoj obce nebylo příliš ideální,“ konstatoval Schneider.

Po pravém břehu přehrady by mohla silnice vést také. Připojovala by se ke stávající komunikaci u Milotic nad Opavou. Šlo by o nejlevnější možnost s investicí 1,1 miliardy korun. Navržený obchvat obce Zátor-Loučky je dalším řešením. Nezbytný bude i v případě, že se přehrada stavět nebude. Rozhodnutí je na ministerstvu dopravy a zemědělství. „Kdy rozhodnou, tak to nevím. Letos to asi nebude,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry.

Členové občanského sdružení Obava z Nových Heřminov by raději volili tunely. Vedení obce zatím stanovisko k předloženým variantám přeložky silnice nezaujalo.

„Návrhy jsme si vyslechli, ale zatím jsme se neshodli. Budeme o nich ještě jednat a hlasovat,“ konstatoval místostarosta Nových Heřminov Radek Sijka. Výstavba nádrže by měla být zahájena v roce 2016, do té doby by měl být obchvat hotový.

Zuzana Pršalová