Další, už sedmou výstavu připravila na chodbách bruntálské radnice Základní umělecká škola Bruntál.

Současná výstava volných kompozic maleb je věnovaná hudbě. Autoři vystavených prací dostali zadány tři úkoly. Tím prvním byla studijní kresba hudebního nástroje uhlem, druhým volná malba detailu hudebního nástroje suchým pastelem. Třetím úkolem pak byla zcela volná abstrakce – nekonkrétními výtvarnými prvky, liniemi, tvary a barvami se začínající výtvarníci měli snažit vyjádřit pocit z hudby.

„Pokládám za zajímavé, že velmi mnoho dětí ve věku od šesti do čtrnácti let se věnuje studiu hry na hudební nástroj a výtvarné tvorbě zároveň. Tato skutečnost byla jakýmsi impulsem k nynější výstavě," vysvětlila učitelka ZUŠ Bruntál Kateřina Olejníčková.

„Jednoznačně se ukázalo, že v roce 2009, kdy jsme uspořádali první výstavu, jsme se vydali správným směrem. Od té doby jsou chodby našeho úřadu mnohem vlídnější, a to jak pro návštěvníky, tak i pro naše pracovníky," doplnil učitelku Kateřinu Olejníčkovou místostarosta Bruntálu Vladimír Jedlička.

Ladislav Olejníček