Ve Valšově rozesmávali, ale i poučovali o vodnických zvycích herci hudebně divadelní skupiny Rybníkáři pohádkou Vodnické vyprávění. Byli to právě vodníci, kteří přivítali průtrž mračen, která se nad Valšovem během vystoupení prohnala. To publikum sázelo spíše na deštníky.