Auta se v těchto místech otáčela, ale cyklisté si dokázali poradit a najít způsob jak se dostat suchou nohou na protější břeh kaluže. Stačilo namísto cesty pod mostem vyšplhat na násep a přejít vedle železničního mostu přes koleje.

Na jiných místech Krnovska voda z tajícího sněhu žádné závažnější problémy nenatropila.