Chodníky od obce až k plotu školy, prostranství autobusové zastávky, mobiliář i osvětlení vzniká v centru obce Stará Ves u Rýmařova díky devadesátiprocentní dotaci, získané ze Státního zemědělského intervenčního fondu.

Práce začaly v dubnu a mají skončit do měsíce. Projekt se nazývá Obnova a modernizace centra obce a díky dotačním penězům už dělníci čile rozkopávají zvelebované území.