Přestože se od té doby v čele Nových Heřminov vystřídala řada starostů, všichni ctili výsledky referenda. Respektovali zákon, podle kterého je rozhodnutí občanů v referendu pro obec závazné.

Vláda Andreje Babiše zveřejnila Národní investiční plán ČR, ve kterém ministerstvo zemědělství naplánovalo zahájení výstavby přehrady Nové Heřminovy v roce 2023. Povodí Odry současně oznámilo, že v Nových Heřminovech dojde k vyvlastnění obecních pozemků nezbytných pro výstavbu přehrady.

Organizátoři festivalu Rockem proti přehradě na tyto novinky reagovali speciálním tričkem. Je na něm nové heslo: „Protest až do konce“.

VÝZVA: DOKAŽTE, ŽE JE PŘEHRADA NEZBYTNÁ

Starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný diskutoval s návštěvníky festivalu o hudbě i o přehradě, ale letos necítil potřebu pronášet proslov na pódiu.

„Vše podstatné již bylo řečeno. Všichni víme, proč tu jsme. Protože přehrada nebyla řádně zdůvodněná tvrdými daty. Má ochránit konkrétní území před stoletou vodou, ale ve zdůvodnění se argumentuje součtem všech škod při sedmisetleté povodni v celém povodí Odry. Neposkytli nám žádný nový argument, na základě kterého bychom mohli změnit názor na přehradu. Vyhrůžky vyvlastněním pozemků nás o nezbytnosti přehrady nepřesvědčily,“ vysvětlil starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný, proč osobní účastí podpořil festival Rockem proti přehradě. Ten organizuje občanské sdružení Obava.

VIZUALIZACE VODNÍHO DÍLA NOVÉ HEŘMINOVY:

Fotogalerie: Vodní dílo Nové Heřminovy

Sdružení Obava kritizuje, že Novým Heřminovům byla upřena možnost vznést své námitky a požadavky v době, kdy se projekt přehrady připravoval.

„Naše občanské sdružení vzniklo jako reakce na rozhodnutí Vlády ČR o stavbě nádrže Nové Heřminovy. Naším hlavním cílem je zabránit zbytečným újmám na zdraví, majetku a přírodě v obci a jejím okolí stavbou nádrže a související přeložky silnice z Bruntálu do Krnova. Už nikdy o nás bez nás!,“ představuje se heřminovské sdružení Obava veřejnosti na svém webu.

PROBLÉM S POZEMKY NA PŘELOŽKU SILNICE?

V letech 2018 a 2019 se ukázalo, že plánovaná přeložka silnice z Bruntálu do Krnova kolem přehrady nejspíš narazí na odpor nejen v Nových Heřminovech. V katastrálních územích Nové Heřminovy, Zátor, Loučky a Čaková na 30 procent soukromých majitelů pozemků neakceptovalo časově omezenou a mimořádně zvýhodněnou finanční pobídku Povodí Odry. Co čeká majitele pozemků pod přeložkou, kteří je odmítli prodat Povodí Odry za nadstandardní motivační cenu?

„Pozemky fyzických a právnických osob, které se nepodařilo vypořádat Povodí Odry, bude po nabytí právní moci územního rozhodnutí vypořádávat Ředitelství silnic a dálnic ČR. Těmto vlastníkům budou zaslány návrhy kupních smluv v souladu se zákonem o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury,“ informoval Jan Studecký, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ŘSD, co nyní čeká majitele pozemků pod plánovanou přeložkou silnice - více zde.

K TÉMATU

Příprava přehrady Nové Heřminovy

Výstavba vodního díla Nové Heřminovy v roce 2020 pokračuje přípravou budoucí zátopy. Zvolená varianta povodňové ochrany vyžaduje před výstavbou vodního díla odstranit v obcích Nové Heřminovy, Zátor, Brantice, Holasovice a ve městě Krnově celkem 70 hlavních staveb a řadu vedlejších objektů. V Nových Heřminovech bylo doposud demolováno 31 hlavních objektů s celkovými náklady ve výši 24,5 mil. Kč. Pro rok 2020 byly naplánovány demoliční práce na odstranění dalších 14 vykoupených objektů v budoucí zátopě nádrže vodního díla s náklady ve výši 19 milionů Kč a demolice čtyř objektů v obci Nové Heřminovy s náklady ve výši 3,5 milionu Kč. V rámci pozemků a nemovitostí potřebných pro přeložku silnice kolem přehrady byly Povodím Odry pro následné potřeby Ředitelství silnic a dálnic ŘSD sjednány výkupy ve výši 6,3 mil. Kč (68% z podílu soukromých osob a obce Nové Heřminovy). Nepodařilo se vykoupit nemovitosti za zhruba 2 mil. Kč (32% z podílu soukromých osob a obce Nové Heřminovy). Zdroj: Povodí Odry