Obce Lichnov a Karlovice si znovu ověřily, jak dobře je chrání před povodní nedávno dokončené suché nádrže. Pod Krnovem už byla dokončena výstavba levobřežní hráze za 20 milionů. Na ni nyní navazuje výstavba levobřežní hráze na území Polské republiky, kde se náklady na stavební práce pohybují kolem 90 milionů.

V Kunově, který se nedávno stal místní částí Nových Heřminov, konečně začala stavba nového jezu na řece Opavě za 41 milionů, který doplní také nový rybochod.

Na investice čeká Zátor, Brantice i Krnov 

Povodí Odry má před sebou další klíčové prvky protipovodňových opatření, a to ohrázování řeky Opavy v Zátoru, Branticích a Krnově. Kolem řeky Opavy v centru Krnova už jsou rozmístění infopenely s vizualizacemi, jak by v budoucnu měly vypadat krnovské náplavky a odsazené hráze v parku u prodejny Albert. Jedná se o velmi nákladný projekt za stovky milionů.

Státním podnik Povodí Odry rovněž pokročil s demolicí zástavby v Nových Heřminovech, která musí ustoupit stavbě přehrady. Za výkup nemovitostí a pozemků už bylo utraceno přes 300 milionů korun. Z celkového souboru 55 staveb už bylo v katastrálním území Nových Heřminov zdemolováno 25 staveb rodinných domů, chat a vedlejších staveb. Nyní probíhá odstraňování dalších 17 budov, u kterých bylo stavebním úřadem vydáno povolení k odstranění stavby. Práce začaly koncem září a potrvají dva měsíce.

Archeologický průzkum

V první vlně demolic vyvolal největší kritiku památkářů způsob, jakým bylo provedeno odstranění Poplužního dvora. Jednalo se o nejcennější historickou stavbu v Nových Heřminovech, ale povrchní archeologický průzkum neodpovídal jejímu významu. Kraj i tehdejší ministr kultury Antonín Staněk dostali podněty, aby před další vlnou demolic byla zpracována koncepce a strategie záchrany archeologického dědictví v Nových Heřminovech.

U všech objektů, které jsou určeny k odstranění, probíhá od počátku roku 2020 takzvaný záchranný archeologický výzkum. Ze 17 objektů již byla odstraněna více než polovina.