Radostnou událost uctili všichni, kteří se shromáždili v sobotu 8. listopadu před takzvaným Lafayettovým domem v Ryžovišti.

„Lafayettův je tento dům proto, že 8. listopadu roku 1794 v něm byl ,uvězněn' slavný francouzský generál Lafayette, který byl při svém útěku z olomouckého vězení zrazen koželuhem z Ryžoviště Josefem Drechslerem," vysvětlil tamní nadšený historik Martin Rechtorík.

Jak historik Deníku těsně před odhalením pomníku řekl, zajetí generála Lafayetta popisuje ve své knize Geschichte der Stadt Braunseifen (Dějiny města Ryžoviště) z roku 1910 místní domovský básník a spisovatel Josef Schmid-Braunfels.

„Představte si, že 8. listopadu roku 1794 byla také sobota," zjistil Pavel Odstrčil, provozovatel olomouckého Hotel Lafayette a štědrý dárce, na jehož náklady pamětní deska v ulici Mučedníků vznikla.

Lafayettův odkaz

Gilbert du Motier, markýz de La Fayette, byl osobnost nejen evropského, ale i celosvětového významu. Účastnil se počáteční fáze francouzské revoluce, též americké války za nezávislost Spojených států amerických, byl velmi dobrým přítelem George Washingtona. Pamětní desku nechal vyrobit Pavel Odstrčil k dvacátému výročí otevření olomouckého hotelu, který též nese jméno v Ryžovišti zatčeného generála.

„Historii mám rád, je to takový můj koníček. Nejvíce se samozřejmě zajímám o život a odkaz generála Lafayetta. V Olomouci jsme na jeho počest odhalili pamětní desku již v roce 1997," připomněl Odstrčil. Právě v Olomouci byl generál vězněn po zatčení v Ryžovišti před 220 lety. „Ryžoviště navštěvuji pravidelně. Pořád mi vadilo, že na Lafayettově domě je deska jen v němčině, rozhodl jsem se to napravit," dodal.

Bylo velké štěstí, že se údržby Lafayettova domu chopila zhruba před dvaceti roky rodina Švějcarova, která nenechala chátrající budovu napospas zubu času.

Pokud by rodina dům nezachránila, nebylo by pamětní desku generálovi kam umístit. „Osobně si Ladislavy Švějcarové a její rodiny nesmírně vážím za všechno, co pro naši obec udělala. Má v Lafayettově domě i svou firmičku.

Velký dík za zachování památky na zatčeného generála patří i Františkovi a Martinovi Rechtoríkovým, kteří píší o Ryžovišti a někdejším Sovineckém panství knihy. Jsou to ti správní chlapíci," vyzdvihla Eva Lašáková, starostka Ryžoviště.