Rozdíl v okenních výplních je poznat na první pohled. Při obnově zámku se postupně odkrývají historické výmalby či dřevěné schodišťové stupně. Zámek je v soukromých rukou. Není příliš velký a okolí není právě turisticky atraktivní. Majitelé se nebrání občasným prohlídkám pro veřejnost, ale cílem je návrat k původnímu využití, tedy k bydlení.