Lidé mohli nahlédnout do sakristií, podívat se na kněžská roucha a věci používané při bohoslužbách. Málokdo si nechal ujít možnost vystoupat na kostelní věž. V Razové se tak mohli lidé dotknout zvonu ze sedmnáctého století, jednoho z mála, který přežil rekvírování za války a přelití na děla.

V Bruntále zase zaskočila některé návštěvníky bouře a déšť na věži, a než se stihli pokochat pohledem na večerní osvětlené město, zahnal je vítr a voda. Mohli opět oschnout ve vyhřívaných lavicích farního kostela Nanebevzetí Panny Marie při poslechu varhanních skladeb nebo při výkladu pastoračního asistenta Karla Peschkeho o historii kostela. V rámci Noci kostelů 2015 se v okrese Bruntál otevřelo lidem šestnáct kostelů ve dvanácti obcích a městech.