Průvod pravicových radikálů se za masivní policejní asistence v tichosti vydal z autobusového nádraží na hřbitov. Na rozdíl od předchozích let se ale tentokrát jednalo o nenahlášenou, a tudíž nepovolenou akci.

Policie ale nic neponechala náhodě. Do Krnova dorazily policejní posily, které pochod monitorovaly, usměrňovaly jeho pohyb a odkláněly dopravu na jeho trase. Mezi desítkami mimořádně nasazených policistů byli také psovodi a členové antikonfliktního týmu z Ostravy. Policisté tohoto týmu jsou speciálně vycvičeni, aby ve vypjaté atmosféře dokázali v davu předcházet konfliktům dříve, než vzniknou.

„Důvodem mimořádných policejních opatření byl předpoklad, že zde může dojít k protiprávnímu jednání, například k projevům rasové nesnášenlivosti. Akce nakonec proběhla bez narušení veřejného pořádku, takže policisté neměli důvod proti shromáždění zasáhnout,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Tušková.

Průvod vyšel od Hypernovy přes kruhový objezd, na kterém policie zastavila veškerou dopravu. Poté extremisté udělali okruh kolem celého náměstí a v klidu došli až na hřbitov. Policejní auto v čele průvodu usměrňovalo trasu pochodu. Policisté, kteří shromáždění obstoupili ze všech stran, se snažili, aby se s ním zbytečně nestřetli náhodní kolemjdoucí.

„Během pochodu nenastal důvod zakročit. Ze hřbitova se účastníci rozcházeli po skupinkách, které policisté rovněž monitorovali. Před Hypernovou, kde účastníci akce měli sraz, zadrželi policisté v rámci mimořádných opatření při kontrole jednu osobu, která je v celostátním pátrání. Okresním státním zastupitelstvím v Olomouci byl na tohoto osmadvacetiletého muže vydán příkaz k zadržení,“ dodala Pavla Tušková.

Akci přihlížel jako oficiální zástupce města krnovský tajemník Igor Kozelek. Byl připraven v případě narušení pořádku upozornit shromáždění na protiprávní jednání, ukončit akci a vyzvat přítomné k rozchodu. „Tato akce nám nebyla ohlášena, a tudíž nebyla povolená. V tomto ohledu sice nebyl naplněn zákon, ale to nám ještě neumožňuje pochod zakázat. Vzhledem k tomu, že všechno proběhlo v poklidu, neměl jsem důvod akci ukončit nebo žádat policii, aby zasáhla. Zákon je postaven tak, že i proti neohlášenému shromáždění lze zakročit až ve chvíli, kdy dojde k narušení pořádku, omezování jiného řádně ohlášeného shromáždění nebo k nějakému přestupku či trestnému činu,“ konstatoval Igor Kozelek, podle kterého jsou možnosti postihu v případě neohlášeného shromáždění velmi omezené.

Zodpovědnost za shromáždění, a tudíž i riziko sankcí nese svolavatel, a ten je v tomto případě neznámý. „Nejspíš se účastníci průvodu dopustili narušení plynulosti dopravy tím, že ji blokovali na veřejných komunikacích, ale za dané situace bylo rozumnější to tolerovat. Náš postup vycházel z toho, že účelem shromáždění byla vzpomínková akce na hřbitově. Kdyby například chtěli účastníci směřovat do lokalit s romskými občany, byli bychom při posuzování akce mnohem přísnější,“ dodal Kozelek.

Záminkou pro každoroční pochod pravicových radikálů Krnovem je výročí smrti Davida Friedela a Aleše Marečka při požáru 12. února 2006 v Bohumíně.

Správce hřbitova, kterým jsou Technické služby města Krnova, umožnil konání nepovoleného srazu extremistů po zavírací hodině. Přestože v zimním období končí návštěvní doba krnovského hřbitova pro veřejnost v 17 hodin, hřbitovní brána tentokrát zůstala otevřená i po zavíračce. Přestože neohlášený a nepovolený průvod extremistů za policejní asistence dorazil na hřbitov téměř hodinu po ukončení návštěvní doby, nikdo účastníkům nebránil pokračovat akcí na hřbitově.