A tolik gratulantů, kolik jich přišlo v pátek vzdát svým zájmem hold hasičské profesi, má málokdo.