Jsou hodnotná umělecky i historicky. Nejznámější je monumentální sousoší v Jeseníku na počest Vincenze Priessnitze. Obeth je také autorem asi třiceti památníků padlých v první světové válce.

Můžeme je obdivovat například v Suché Rudné, v Opavici u Města Albrechtic nebo v Mnichově u Vrbna. Obethův památník v Dívčím Hradě byl prohlášen kulturní památkou.

Obethův sloup před strojírnami Jan Bacho byl loni citlivě zrestaurován, ale jeho monumentální vyznění kazí elektrické vedení. Betonové sloupy jsou vysoké a štíhlé stejně jako památník obětem války. Pietu narušují elektrické dráty všude kolem.

Kontrast kulturní památky, sochařského umění, úcty k padlým a technických zařízení ČEZu působí nevkusně až trapně. Obec Dívčí Hrad už iniciovala přeložku elektrického vedení, aby monumentálnost a myšlenka Obethova díla zase dostala šancí vyniknout.