O půl šesté ráno vyrážel ve čtvrtek 29. ledna z Prahy do bruntálského okresu ministr Marcel Chládek, aby se zde setkal se zástupci místních samospráv, školských zařízení, ale aby také předal první vysvědčení novopečeným prvňáčkům z bruntálského Petrinu.

Přijel do Bruntálu se zpožděním, které zavinily sněhem zaváté silnice. „Od Šternberku byla silnice v posledním úseku opravdu hodně zasněžená," řekl Deníku ministr Chládek.

Nejprve na radnici

Po vysednutí ze služební limuzíny mířily první kroky na radnici v Nádražní ulici v Bruntále, kde jej přivítali první místostarosta Vladimír Jedlička a radní Jan Urban.

To už byli na místě také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu v Ostravě Libor Lenčo. Následně se ministr sešel na městě s jeho vedením, včetně starosty Petra Ryse.

Starosta ministrovi stručně popsal dějiny Bruntálu, jeho současnost. Vysvětlil, že jde o město mezi horami a vodou, čili mezi přehradou Slezská Harta a Jeseníky, a popsal nejvýznamnější dominanty Bruntálu.

„V roce 1213 bylo naše město obdařeno magdeburským právem, proto jsme v roce 2013 slavili osm set let od doby, kdy se datuje Bruntál jako nejstarší město Země Koruny české," vysvětloval ministrovi starosta Petr Rys.

Starosta se zabýval i problémy, které město s rozšířenou působností a zhruba sedmnácti tisíci obyvateli trápí. „Bohužel se potýkáme s tím, že zde rok od roku počet obyvatel, byť o desítky, klesá. Je to jedno z nejvyšších nezaměstnaností v České republice, se kterou jsou spojeny ty hlavní důvody odlivu místních do Olomouce, Ostravy, Prahy i jiných míst.

To je trend, který bychom rádi zlomili, a jedním z témat je proto i školství," sdělil starosta Rys.

Předával vysvědčení

Ministr Marcel Chládek se okolo 10. hodiny vydal na Petrin, kde se sešel se zástupci tamních školských zařízení, střediska volného času, knihovny, i dalšími lidmi.

S kyticí v ruce přivítaly ministra na Petrinu žákyně Elena Finsterlová a Vendula Dočkálková. Následně zazpíval tamní pěvecký sbor hymnu Petrinu. „Všem dívkám a chlapcům děkuji za krásný pěvecký zážitek, a věřím, že vám zpívání jako koníček dlouho vydrží," poděkoval ministr Marcel Chládek.

Byl to v letošním roce první, a prý ne poslední ministr, který přijel do bruntálského okresu na pozvání místního poslance Ladislava Velebného. „Ministr Chládek navíc slíbil předsedovi TJ Olympia Bruntál Janu Urbanovi, že přijede na Mezinárodní večerní běh Bruntálem. My jsme dnes hovořili spíše na téma školského zákona," konstatoval Velebný.

Poté ředitelka základní školy Petrin Milena Zatloukalová ministra vyzvala, aby předal vysvědčení prvňáčkům.

Marcel Chládek se proto vydal za dětmi třídního učitele Karla Mašlíka, předal prvákům jejich vůbec první vysvědčení v životě, mezi nimi i Radkovi Janečkovi nebo Nele Světničkové. „Já věřím, že si svého prvního vysvědčení z rukou pana ministra vážíte, většině z vás poblahopřál k samým jedničkám," ujistil třídní učitel Karel Mašlík.

Pak následovala prohlídka školní budovy, kterou jako multifunkční předávali právě ve čtvrtek 29. ledna k užívání příslušníkům všech věkových skupin. „Ministr se zajímal o situaci školství v Bruntále, kraji. Nejen jeho obdiv si zaslouží Petrin, nádherně modernizovaná stavba, kde je mimo mateřskou školku i knihovna nebo volnočasové středisko," pokyvoval náměstek krajského hejtmana Daniel Havlík.

Následovalo setkání se zástupci školských institucí v bruntálském kině, a odjezd do Krnova.

Návštěva Krnova

V Krnově se po obědě s celou pražskou delegací vydali směrem na radnici do obřadního sálu, kde už čekalo několik hlavních představitelů krnovských škol. Ministr rozebral tři zásadní body, a to nové financování školství, kariérní řád učitelů a podoba přijímacích zkoušek na střední školy.

Na otázku, jakým směrem pravděpodobně poputují finanční prostředky do školství, pro Deník odpověděl: „Chceme změnit financování regionálního školství vůbec, protože teď je to financováno za počet studentů a to je neudržitelné, především ve středním školství. Teď máme připravený jeden krok, a to rozdělit financování zvlášť pro základní a zvlášť pro střední školy."

Celou problematiku podrobně rozebral a všem přítomným ředitelům krnovských škol blíže osvětlil.

„U základních škol budou dva parametry, a to dostupnost škol a kvalita. Aby žáci nemuseli dojíždět a abychom udrželi i školy malé. U středních škol bude hlavním uplatnitelnost na trhu práce. Máme tady příliš mnoho škol, které vzdělávají studenty končící na pracovních úřadech. A proto musíme školy více sladit s požadavky trhu práce.

Ty školy, které budou připravovat pracovníky do trhu a nebudou mít problém se uplatnit, dostanou finanční prostředky ve větší míře. Ty školy, které fungují pouze ze setrvačnosti a nebudou mít dobrou uplatnitelnost svých studentů na trhu práce, budou muset skončit," řekl současný ministr školství.

Navrhované změny

Marcel Chládek se vyjádřil i k problematice pochybných vysokých škol, které se v poslední době objevují. Označil je jako „továrny na diplomy". V této souvislosti ministr mluvil o řešení, které je vládě předloženo a pokud návrh schválí, mohlo by ke změně dojít už v příštím akademickém roce.

„Navrhovanou změnou je ve vysokoškolském zákonu nová akreditační instituce, ta už nebude kontrolovat pouze samotné akreditace, ale do budoucna bude kontrolovat i plnění té akreditace přímo v průběhu výuky. Aby se nám nestávalo, že máme létajícího profesora, který je někde napsaný na oboru, ani neučí a učí za něj pouze nějaký asistent.

To si myslím, že by mohlo vytlačit nekvalitní školy," řekl ministr školství Marcel Chládek.

Budoucí plány ministerstva školství si přišel poslechnout také ředitel krnovského gymnázia Vladimír Schreier. „S panem ministrem je setkání běh na dlouhou trať, protože za třicet minut, které tady strávil může pouze nastínit svoje myšlenky a ta cesta k realizaci bude dlouhá. O změně financování školství se mluví už osm let, co jsem já ve funkci.

O jednotných přijímačkách se také mluví dlouho. A další záležitosti, například kariérní řád se řeší už tři roky. Jestli bude zaveden, jestli budou finance, to teprve uvidíme. Určitě je dobře, že si sám pan Chládek prošel školstvím, vidím to jako výhodu," reagoval na setkání ředitel Gymnázia v Krnově.