Příznivci pelhřimovského kostela se v pátek 19. prosince v 18 hodin sejdou na vánoční besídce pod novou střechou. Původní majitel kostela, katolická církev, přednostně opravuje kostely v obcích, kde žijí věřící a na opuštěný pelhřimovský kostel v zaniklé vylidněné vsi už nezbývaly prostředky ani síly. Proto kostel sv. Jiří ze 14. století církev věnovala ekologům z Hnutí Duha Jeseníky, kteří se nadchli pro jeho obnovu.

Kolem kostela se zformovala skupina dobrovolníků, kteří do Pelhřimov jezdí na brigády a současně Duha shání peníze na odborné práce a spolupracuje s památkáři. Letos se podařilo na střechu získat 250 tisíc z havarijního střešního fondu Ministerstva kultury a 400 tisíc přispěl kraj. Olomoucká firma Pyroma odvedla tesařské práce na krovu a stropu za použití původních prvků a v současnosti firma Eduard Polska a syn z Radimi dokončuje pokrývačské práce. Také okapový systém už je hotový.

Díky práci dobrovolníků se podařilo zachránit na šest tisíc tašek z původní střechy. „Původní tašky použijeme na stranu kostela, kterou každý uvidí od cesty a novou krytinu dáváme na stranu odvrácenou směrem do polí. Na kraje a do úžlabí, kde je střecha nejvíc namáhána, dáváme několik řad nových tašek. Rozdíl mezi původní a novou krytinou je nejen v barvě, ale také v rovnosti cihlových tašek. Ty starší jsou většinou křivé, protože tehdy ještě nebyla tak propracovaná technologie vypalování,“ popsal novou střechu Ivo Dokoupil z Hnutí Duha.

V podkroví kostela vzniká prostor, se kterým výhledově Duha počítá jako s jednoduchou ložnicí pro hosty, proto by měl být narozdíl od původní funkce kostela osvětlený. Vikýře ani střešní okna na kostele ale památkáři nepovolili, aby se nezměnil původní vzhled stavby. „Osvětlení podkroví jsme vyřešili tak, že na odvrácené straně střechy vznikne pět ploch z průsvitných tašek. Tyto tašky mají úplně stejný tvar i rozměry jako cihlové, ale jsou vyrobeny ze speciální umělé hmoty. S tímto řešením památkáři souhlasí,“ dodal Dokoupil.

Aby byl kostel kompletně zastřešený a chráněný před rozmary počasí, je nutné ještě opravit a zpevnit kostelní věž. To je ale už úkol na příští rok. Kromě střechy chybí kostelu do finální podoby hlavně vnější i vnitřní omítky, podlaha, strop, okna, dveře, voda, elektřina a sociálky.

„Zatím se na kostele proinvestovalo kolem 1,7 milionu, hlavně na střeše. Podle odhadů bude na dokončení díla potřeba ještě tak 3,5 milionu. Zaměříme se hlavně na možnost získat peníze z evropských fondů. Všichni, kteří pelhřimovskému kostelu fandí a zajímají se o to, co se nám při záchraně této památky už povedlo, jsou zváni na náš romantický páteční večírek. Svíčky, punč a zpěvníky s koledami s sebou,“ podotkl Ivo Dokoupil.