Na velmi silné znečištění potoka, který vtéká do přehrady Slezská Harta, uvědomila i příslušné orgány státní správy a hejtmana Jaroslava Palase i Povodí Odry.

„Lze se důvodně domnívat, že znečištění pochází z bývalého areálu Státních statků a nejednalo se o havárii, nýbrž o vědomé vypouštění odpadních vod z jímek tohoto areálu, ve kterém chová soukromý zemědělec hovězí dobytek,“ byla přesvědčena Věra Bubelová a žádá, aby se kompetentní orgány znečištěním, které kalí vody Bezejmenného potoka a potažmo i Slezské Harty, začaly konečně zabývat.

Stanovisko provozovatele tamního areálu se Deníku zjistit do dnešního dne nepodařilo. (kaj) Foto: Věra Bubelová