Třetí ročník soutěže Krnovská Regina uspořádala Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu Krnov v pondělí 8. prosince v Multikulturním centru Silesia v Krnově. Do bojů o korunku se přihlásilo čtrnáct dívek z celého kraje. Jedenáctičlenná porota neměla jednoduchý úkol vybrat vítězku.

Dívky od třinácti do patnácti let se utkaly ve třech disciplínách. První z nich byla pozvánka do svého regionu. Mnohé z dívek byly nervózní, ale další šly do disciplíny s odvahou, která jim přinesla více cenných bodů.Nejlépe představila region jediná domácí závodnice Karolína Janáčová. Stovky diváků včetně porotců zaujala také Karin Rajnochová ze Slezských Rudoltic.

Druhou disciplínou byl krajový zvyk. Porota i diváci se při této disciplíně velice bavili. K vidění byly divadelní scénky, zpěv i recese, když Kateřina Koláčková, soutěžící z Mikulovic, parodovala německou snowboardistku. Porota nezaujatě hodnotila všechny výkony. Ty byly již daleko vyrovnanější, jelikož z dívek opadl počáteční stres.

Rozhodující byla tradičně volná disciplína. V ní se nejvíce tančilo. Zuzana Melecká zaskočila porotu originálním tancem, kdy před diváky nastoupila jako uklízečka. Po pár tónech hudby z ní byla divoká tanečnice. Chybu, ale zároveň odvahu, při volné disciplíně prokázala Karin Rajnochová, která si po celou dobu v soutěži vedla dobře. Při hře na flétnu a zpěvu se spletla. Porota ji dovolila začít znovu. Soutěžící nakonec celou disciplínu zvládla.

Porota a diváci mohli vidět ve volné disciplíně také tanec mažoretky a dokonce i fleret. Nejvíce oslnila volnou disciplínou Karolína Janáčová. Ta díky svým znalostem bojových umění oslnila nejen soubojem s dvěma stokilogramovými muži, ale také přerážením desek. Porota měla při závěrečném rozhodování těžký úkol.

První místo získala Karolína Janáčová. Druhá skončila Zuzana Melecká. Třetí příčku vybojovala Jana Pazderová. Cenu sympatie získala Karin Rajnochová. Cenu originality Natálie Kavanová z Nových Sedlic.

„Třetí ročník Krnovské Reginy, který uspořádala naše škola ve spolupráci s Městem Krnov, byl nejlepší. Soutěžící z celého kraje byly velice šikovné a publikum je hnalo k pěkným výkonům. Potvrdilo se, že i v Krnově jsou šikovné dívky. Do soutěže se sice přihlásila jen jedna domácí závodnice, ale zvítězila. Snad to bude motivací pro dívky z Krnova do dalších ročníků. Chci za organizátory poděkovat za podporu městu a všem sponzorům, bez kterých by se soutěž v takovémto měřítku nedala uskutečnit. Věřím, že příští ročník bude zase o krůček lepší,“ řekla Ellen Maláčová, hlavní organizátorka Krnovské Reginy a učitelka SOŠ DCR Krnov.