Střídají se zde nakloněné cihlové zdi, co drží pohromadě snad jen silou vůle s romantikou a estetikou starého Bruntálu. Z jedné strany ulička končí půvabným historickým podloubím a na druhé jsou komunistické hrůzy Kreml a bývalá vojenské správa na Komenského ulici. Před listopadem 1989 v Kremlu fungovalo okresní sídlo komunistické strany a vojenská správa bývala noční můrou všech branců v okrese Bruntál.

Bývalou vojenskou správu v Bruntále zabezpečila před zimou Vojenská ubytovací a stavební správa Brno.
Do staré budovy vojenské správy se děti už nedostanou

O vymalování zdí se postaraly šikovné děti z bruntálských základních škol ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a městem Bruntálem. Na jejich práci zajímavě navazují streetartoví umělci a vandalové.

Obnova Farní uličky navazuje na postupnou rekonstrukci bruntálské městské památkové zóny, v rámci níž probíhala také rekonstrukce náměstí Míru, Zámecké náměstí a Slezské uličky.

Zajímavé je, že Farní ulička dostala své oficiální pojmenování až v roce 2011. Tehdy zastupitelstvo schválilo návrh, který byl před tím byl projednán v komisi výstavby, životního prostředí a regenerace městské památkové zóny a konzultován s pracovníkem Muzea v Bruntále.

Farní ulička v Bruntále v době, kdy ji ve směru k zámku lemoval dřevěný plot. Vpravo je již neexistující vstupní branka na faru.
Fotograf Jindřich Kupčák měl Bruntál rád

Z historických materiálů vyplývá, že ulička vznikla pravděpodobně v průběhu výstavby na počátku dvacátého století. Tehdy se jmenovala Jungingensteig, Jungingenova pěšina, stezka. Nazvali ji podle velmistrů řádu německých rytířů Konrada a Ulricha von Jungingen. Místní ale uličku nazývali Farní už dávno před tím.