Zda majitelé kamionů dodržují maximální povolené zatížení, zjišťovala v Krnově preventivně bezpečnostní akce ve středu 16. července. Celní správa ve spolupráci s cizineckou policií zaměřila především na to, zda kamiony nejezdí přetížené na jednotlivých nápravách nebo součtem celého nákladu, zda mají řidiči v pořádku doklady potřebné pro přepravu a zda dodržují bezpečnostní přestávky.

Na příjezdech od Ostravy, Bruntálu a Bartultovic čekaly řidiče kamionů policejní hlídky, které je nasměrovaly kamiony na odstavné parkoviště u krnovského zimního stadionu. Zde probíhalo samotné vážení.

„Vážení na mobilních vahách se zakládá na tom, že kamion najíždí na váhy, zastaví na vážních plackách a nakonec počítač váhu kamionu vyhodnotí,“ popsal proces vážení Roman Galuszka, pracovník celní správy.

Během čtyř hodin zkontrolovali celníci s policisty dvacet kamionů. „U čtyřech kamionů jsme zjistili porušení předpisů. Nemá smysl provádět měření déle než čtyři hodiny na jednom místě, protože řidiči kamionů jsou mezi sebou solidární, a pomocí vysílaček varují své kolegy, kteří nemají v pořádku náklad nebo doklady,“ řekl Mojmír Pargáč, zástupce ředitele Celního úřadu v Krnově.

Cílem akce bylo také zjistit, jakou zátěž představuje kamionová doprava pro krnovské silnice. „Oblast Krnova je specifická tím, že v samotném Krnově a v Bartultovicích často překračují hranice tranzitní kamiony. Z toho vyplývá, že zatížení samotného města těžkou dopravou je enormní. Řidiči to vidí na cestách každodenně. Silnice praskají a jsou na nich vyježděné koleje,“ řekl Pargáč.

Řidiči kamionů měli pro bezpečnostní kontrolu vesměs pochopení a snažili se s celníky spolupracovat. „Pokud se týče bezpečnosti na silnicích, je správné, že probíhají kontroly, přestože většinu z nás to v podstatě zdržuje od práce,“ řekl jeden z kontrolovaných řidičů kamionu.

Preventivně bezpečnostní akce v Krnově však nebyla jedinou akcí celní správy. „Na silnicích jsme téměř denně. Kontrolujeme namátkově i osobní vozidla a při těchto kontrolách se zaměřujeme na převoz zboží, které je zatíženo spotřební daní. Jedná se především o alkohol a tabákové výrobky. Celníkům i policistům je jasné, že tato kontrolní činnost je v zájmu zvýšení bezpečnosti na našich silnicích, ale zjištěním, jak jsou dodržovány předpisy dopravců jakéhokoliv zboží,“ uvedl Karel Moškoř, mluvčí Celního ředitelství v Ostravě.

Nela Čtvrtníčková