S iniciativou na obnovu tohoto kříže přišlo občanské Sdružení Královský stolec. „Já žiji v Hrozové přes čtvrt století, ale ten původní kříž jsem na vlastní oči už neviděla. Podařilo se nám dohledat v historických mapách, že zde kříž stával od roku 1890, ale bohužel neznáme jeho fotografii. Ti starší hrozovští pamětníci si na kříž moc dobře vzpomínají, protože stával přesně v půlce cesty do Slezských Rudoltic. Vždycky, když šli pěšky z Hrozové na vlak do Rudoltic, zastavili se u křížku a řekli si: konečně máme půlku cesty za sebou,“ říká Dagmar Návratová ze sdružení Královský stolec.

Do obnovy kříže se osobně zapojil také starosta Rusína Jaroslav Kubánek, který je shodou okolností tesař, člen Královského stolce a navíc bydlí v Hrozové. „Do práce se nějakým způsobem zapojili snad všichni sousedé a přátelé. Výtvarnice z Liptáně Hana Dubaj Hlimošková namalovala tělo ukřižovaného Ježíše na plechový korpus, pan Vendolský z Bohušova nám dal dřevo, místní zemědělec půjčil na tuto akci techniku, další třeba sehnal v dílně potřebné šrouby nebo nám pomáhal s kopáním díry a betonováním základu. Samozřejmě nás podpořil také pan farář. A nakonec nám jeden soused koupil bečku piva, abychom se po té práci mohli osvěžit,“ dodala Dagmar Návratová, podle které je Hrozová zajímavá také tím, jak zde žijí v symbióze místní a chalupáři.

„Mnozí chalupáři své chalupy nekoupili, ale zdědili po rodičích, takže jsou vlastně hrozovští rodáci. Asi proto mají takový zájem na zvelebení obce a jsou ochotni pro ni něco udělat,“ dodala Návratová.

Občanské sdružení Královský stolec od svého vzniku v roce 2005 usiluje o obnovu tradic na Osoblažsku, vysazování alejí, obnovu křížů na původních místech i opravy drobných sakrálních staveb. První polní kříž se mu podařilo obnovit v aleji z Hrozové do Pelhřimov, konkrétně šlo o kříž, který zde stával od roku 1782. Korpus na tento kříž věnoval královskému stolci krnovský děkan Ludvík Kus.

Ještě letos v září chtějí Hrozovští vztyčit další kříž u svého kostela. „Všechno jsou to vlastně přípravy na oslavy 700 let založení obce Hrozová. Vedeme v této souvislosti velké pátrání po originálu slavné Hrozovské madony z 15. století, o které se zmiňují kroniky. Už se nám dokonce podařilo získat její fotografii,“ uzavírá Dagmar Návratová.