Píseň „Modlitba pro Martu“ tentokrát zazněla se stejnou naléhavostí jako v roce 1968. „Ať mír dál zůstává s touto krajinou, Zloba, závist, zášt, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou…,“ v podání žákyně albrechtické ZUŠ měla v současné situaci stejně autentické emoce.

Sourozencí Peňázovi startovali na světovém šampionátu
Bráchové z Vrbna startovali na světovém šampionátu

Cílem akce bylo vybrat peníze na pomoc maminkám a dětem prchajícím z Ukrajiny. Děti z Města Albrechtic za pomoci rodičů a učitelů upekly spoustu dobrot a vyrobily různé suvenýry, aby prodejem v parku získaly další prostředky na na podporu maminek a dětí z Ukrajiny. Akce, kterou pořádalo město ve spolupráci se školami a spolkem Rošťáci, byla připravena tak, aby se do pomoci Ukrajině mohli zapojit všichni občané.