Od sedmdesátých let bylo Úvalno zásobováno především prostřednictvím prodejny Jednota, která byla postavena v centru obce hned vedle kostela.

Přestože v devadesátých letech vzniklo v Úvalně několik drobných obchůdků a samoobsluhu místo Jednoty začal provozovat řetězec Hruška, stále to byla pro Úvalno největší prodejna potravin a smíšeného zboží. Zlom nastal loni 30. srpna, kdy ji přes noc zničil velký požár, po kterém zbylo v centru obce jen ohořelé torzo.

Shodou okolností letos v sousední kulturní památce Kontribučenské sýpce vzniklo nové muzeum, které vystavuje také archivní fotografie z Úvalna. Byly mezi nimi také černobílé snímky z výstavby této prodejny, zatímco přímo z oken nové galerie byl výhled na smutné spáleniště. Vyhořelá prodejna sice hyzdila obec celý rok, ale před třemi měsíci začala v tomto místě obrazně vstávat z popela nová Hruška.

Stavební firma SV Unips vybudovala nový objekt se sedlovou střechou, který je ještě o něco větší než původní vyhořelá samoobsluha. Celkové náklady na obnovení prodejny se pohybovaly kolem sedmi milionů korun. Tento týden byla nová Hruška otevřena, aby se pro Úvalno opět stala nejvýznamnější prodejnou potravin a smíšeného zboží. O zákazníky nemá nouzi.

Ladislav Martikán