V Krnově je oblíbeným cílem rodinných výletů zřícenina hradu Šelenburk, přes kterou prochází naučná stezka Cvilín. Součástí stezky jsou také zastávky poblíž Hájnických rybníků. Původní zázemí pro turisty už dosloužilo, ale nové vybavení je ještě lepší.

ALTÁN S TRÁVOU A BALVAN K SEZENÍ

Lesní správa Město Albrechtice, která obhospodařuje státní lesy v okolí Krnova, na naučné stezce Cvilín provedla celkovou rekonstrukci zastávky číslo sedm, která nese název Člověk a les. Jde vlastně o lesní hřiště s posezením nad druhým Hájnickým rybníkem.

„Chtěli jsme toto místo i celou trasu zatraktivnit zejména pro rodiny s malými dětmi. Proto zde vznikl nový altán s takzvanou vegetační střechou a zázemí ve stylu uhlířská osada," uvedl Svatopluk Folta, lesní správce Lesní správy Město Albrechtice.

Originální jsou také křesílka, sedačky a umývadlo z lomového kamene, které uchvátí svou nápaditostí i hmotností.

Je jisté, že takový sedací balvan nepoškodí žádný vandal, neodnese žádný zloděj a škůdci ho neskolí ani za sto let. Není to náhoda, že všechny zvolené prvky jsou obzvlášť bytelné a masivní.

NAUČNÁ STEZKA CVILÍN

Do oprav cestní sítě v lesích, údržby a zvelebení odpočinkových objektů, laviček a přístřešků, které zpříjemňují procházky a pobyt v lese, investuje Lesní správa Město Albrechtice každoročně nemalé peníze, kolem 300 tisíc korun.

Loni například ve spolupráci s městem Krnov upravila okolí Šelenburku a vybudovala zde zábradlí kvůli bezpečnosti návštěvníků. Už po několika týdnech ho ale někdo poškodil.

„Přístup některých návštěvníků, kteří maří naše úsilí o podporu veřejného užívání lesa úmyslným poškozováním zařízení, ať už zábradlí, laviček nebo orientačních tabulí, nás velmi trápí. Stále věříme, že i tito nenechavci pochopí význam těchto prvků a přestanou je ničit, nebo znečišťovat les odpadky," doplnil lesní správce s tím, že ke zlepšení situace vede spolupráce s krnovskými školami, občanskými sdruženími i s Klubem českých turistů a s městem.

LESNÍ PEDAGOGIKA

Lepšího vztahu k lesům lze docílit také jeho poznáním. Proto pracovníci Lesů ČR se zaměřují i na osvětu metodou lesní pedagogiky.

„Jejím cílem je děti i dospělé návštěvníky lesa formou prožitku naučit vnímat přírodu, přiblížit jim les, seznámit je s fungováním lesních ekosystémů a úlohou lesního hospodáře. Důraz klademe na takzvané zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci učí vnímat les všemi smysly, čímž dochází k přirozenému a snadnému zapamatování," objasnil Svatopluk Folta.

O LESE V LESE

Motto lesní pedagogiky zní: „O lese učit v lese". Program v lese probíhá tak, že skupina dětí prochází s lesníkem les a věnuje se dohodnutému tématu, nebo se nechá vést aktuálním ročním obdobím a vším co s sebou v přírodě přináší.

„V případě nepřízně počasí lze uspořádat besedu ve škole či školce, kde nejsou výjimkou návštěvy sokolníků, mykologů, herpetologů a dalších odborníků. Pokud máte zájem o organizovanou vycházku s lesníkem, či o program ve škole či školce, kontaktujte na telefonním čísle 956 101 111 zaměstnance Lesní správy Město Albrechtice, kde se dozvíte podrobnosti," poradil lesní správce.

Lesní správa Město Albrechtice se snaží o zpříjemnění pobytu v lese výstavbou drobných odpočinkových objektů a naučných stezek v rámci celopodnikového Programu 2020.

V okolí Krnova jsou to například naučné stezky Bezručův vrch a Cvilín. Obě jsou tematicky zaměřeny na lesnické hospodaření a současně i život živočichů a rostlin lesa, návštěvníci na nich najdou také herní prvky pro nejmenší.