Sčítání povodňových škod na Krnovsku teprve probíhá, a zatím ještě nebyly zpracována analýza několika dní, které opět přinesly do měst a obcí strach z velké vody. Jisté je, že tentokrát občané přímém v ohroženi nebyli, a že tentokrát to pro Krnovsko v zásadě dopadlo dobře.

O vývoji povodňové hrozby na Krnovsku a Bruntálsku čtěte zde.

Povodňové události prověřily připravenost a akceschopnost starostů, hasičů, policistů, strážníků, vodohospodářů i dalších složek. Předminulou středu při kulminaci na Opavici chyběl hladině pouhý jeden centimetr do vyhlášení druhého stupně, který znamená bezprostřední ohrožení krásných Louček a Chomýže.

Strážníci roznášeli letáky s informacemi

V tu chvíli už krnovští strážníci dům od domu roznášeli letáky s informacemi jak se připravit na evakuaci a výzvu, aby lidé respektovali pokyny velitele zásahu. Ukázalo se, že lidé v domech kolem Opavice, kteří se ještě mají v živé paměti povodně v roce 2007, situaci snáší dost špatně.

„Někteří si odmítali připustit riziko, a ještě strážníkům vynadali, co blbneme s evakuací, když už hladina klesá a neprší. Strážníci se jim snažili vysvětlit, že Opavice je tak přeplněná, že stačí k rozlití stačí jedna silnější přeháňka, a pak už nezbude čas na nějaké varování,“ vzpomíná starostka Reanata Ramazanová na nejdramatičtější povodňové okamžiky.

Čtvrtek se celkem obešel bez deště, ale následující den hasiči volali starostům na Krnovsku, že na Ovčárně během chvilky spadlo 30 milimetrů srážek, a není jisté, jestli tato nadílka z Pradědu steče postupně nebo ve vlně. Pro Zátor a Brantice taková situace už znamená dvacetiletou vodu.

Ramazanová probděla tři noci v řadě

„Když jsem ve čtyři ráno kontrolovala situaci v Branticích, už tam stála voda v zámeckém parku, zalévala dvory, zahrady a sklepy. V Krnově voda vybřežila v Kostelci u místech u pontonového mostu a na Bližčické ulici u čističky,“ dodala starostka, která zvládla tři probdělé noci za sebou.

Místostarosta Bedřich Marek během povodní stačil řídit odstraňování zachycených stromů z mostů na Svatováclavské a na Opavské ulici, a při tom ještě s přáteli oslavovat šedesáté narozeniny.

Události těchto dramatických dní a nocí sblížily starosty, kteří byli permanentně na telefonu. Seznámili se také s lidmi, kteří měli službu na operačním středisku hasičů, a s mnoha dalšími, kteří jim podávali hlášení o situaci v terénu a různých událostech. Komunikaci všichni hodnotí pozitivně.

Starosté hodnotí vzájemnou spolupráci na výbornou

Při povodních v roce 2007 se někteří lidé na Osoblažsku dozvěděli o povodních až ve chvíli, kdy jim teklo do baráku. Nyní již bylo varování podstatně lepší.

„Starostka Zátoru Salome Sýkorová například volala do Krnova a do Brantic, že k nám po řece právě plave obrovský strom s mohutnou korunou i kořeny, který se může kdykoliv v korytu zašprajcovat a vytvořit špunt, který vytlačí vodu z koryta. Pak mi volali z Brantic, že u nich právě ten obrovský strom prošel pod mostem, ale že už zdaleka nemá tak košatou korunu ani mohutné kořeny, protože je z té vody pořádně omletý a orvaný," vzpomíná Ramazanová na případ plaváčka, který všem nahnal strach

"V Krnově se na chvíli zastavil na jezu. Už jsme přemýšleli, zda bude lepší ho zafixovat aby neodplaval nebo ho naopak postrčit do proudu, ale stačila jedna větší vlna, a sám pokračoval dál. Když prošel pod všemi mosty, opustil Krnov a pokračoval na Opavu, dost se mi ulevilo, že ho už taky máme z krku,“ doplnila starostka Krnova.