„V uplynulých letech knihovna dostávala z obecního rozpočtu v průměru deset tisíc korun. V letošním roce se nám podařilo částku podstatně zvýšit a budeme mít k dispozici celých 30 tisíc korun," řekla knihovnice Kateřina Locku.

„Knihovna je pro obec důležitá a její činnost se rozvíjí. V loňském roce zde proběhlo třeba i autorské čtení a připravují se také další akce. To je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli finanční příspěvek pro knihovnu zvýšit," doplnila starostka Karlovic Jana Halekalová.

Nákup nových knih neponechává knihovna náhodě. Všichni aktivní čtenáři se mohou do výběru zapojit. Karlovická knihovna má asi 100 stálých čtenářů, z čehož asi čtvrtinu tvoří děti. „Mě osobně těší, že se nám pomalu ale jistě zvyšuje počet čtenářů, jenom v loňském roce jich přibylo osm. Pevně věřím, že tento nárůst bude i nadále pokračovat," dodala knihovnice Kateřina Locku.

První velkou akcí, kterou knihovna pro letošní rok připravuje, bude burza knih, jež bude probíhat od 3. dubna.

Ladislav Olejníček