Nestává se často, aby zastupitelstvo odmítlo přijmout finance darované do obecního rozpočtu. Ještě vzácnější je, aby občané sami dobrovolně nabízeli obci příspěvek na provoz veřejného osvětlení, když ho obec všem zajišťuje bezplatně. V Nových Heřminovech se to ale opravdu stalo.

Výtky sousedů

Příběh z Heřminov potvrzuje, že od dob Našich furiantů se sousedské špičkování na malých obcích příliš nezměnilo.

Vše začalo tím, že obyvatelé odlehlých domků zaslechli od sousedů netaktní poznámky, že v jejich okrajové lokalitě jsou náklady na provoz veřejného osvětlení podstatně vyšší než v kompaktní zástavbě Nových Heřminov.

Rodiny Houdkova a Zelinkova si nenechaly líbit nařčení, že ostatní musí ze svých daní doplácet na veřejné osvětlení u jejich domů. Každá rodina raději darovala obci 2 500 korun, než aby poslouchala řeči, že na osvětlení u jejich domu někdo jiný musí doplácet.

Zastupitelé na svém zasedání ve středu 25. března stáli před rozhodnutím, jak se k daru postavit. Nemůže furiantská recese signalizovat vážnější sousedský spor?

Při hlasování se většina zastupitelů postavila proti přijetí obou darů v celkové výši pět tisíc korun.

„Držíme se pravidla, že všem by se mělo měřit stejným metrem. Pokud obec všem občanům poskytuje veřejné osvětlení bezplatně, nemůžeme dělat výjimky a připustit, aby si stejnou službu někdo u svého domu zaplatil sám. Ani když to sám dobrovolně navrhuje," vysvětlil zastupitel Ludvík Drobný, proč se zastupitelstvo postavilo proti přijetí daru.

Této zásady se heřminovští zastupitelé drží i při rozhodování v jiných případech. „Dostali jsme také požadavek, aby obec přispívala seniorům na stravování v jedné heřminovské restauraci. Jak jsme si ověřili, takový model nefunguje v žádné jiné obci v okolí.

Pokud připlatíme na jídlo seniorům, tak proč ne třeba dětem? Máme tu různé skupiny občanů, vůči kterým by to bylo nespravedlivé," popsal starosta Nových Heřminov Radek Sijka další případ, kdy v zastupitelstvu zvítězilo pravidlo všem stejným metrem.