V hloubce pouhých 17 centimetrů pod povrchem ležel motor Šturmoviku, který byl v Krnově sestřelen koncem války. Dopadl do pole poblíž Blyžčické ulice a podařilo se ho najít díky vzpomínkám pamětníka Jiřího Nálepy z Brantic.

SVĚDECTVÍ PAMĚTNÍKA

Iljušin Il-2 neboli Šturmovik je bitevní letadlo, které nasadila sovětská armáda také do Ostravské operace. Místo dopadu Šturmoviku se podařilo objevit na trase budoucího obchvatu Krnova díky vzpomínkám Jiřího Nálepy.Zdroj: letecké muzeum Suchdol nad Odrou„Po válce tam byl pomník z trosek havarovaného letadla. Pod vztyčenými křídly s pěticípými hvězdami byl zbytek kabiny i s kanóny, které měly od nárazu ohnuté hlavně. Pomník vedle Blyžčické ulice vytvořil pan Křípal, který byl komunista a obdivoval Rudou armádu. Vedle na poli byl ještě vidět kráter po dopadu a rozházené různé trosky. My jsme jako kluci ze zvědavosti zkoušeli jak se tříští sklo z pilotní kabiny. Když jsem v roce 1950 odjel z Krnova na montáže, letadlo tam ještě bylo. Když jsem se vrátil, už bylo pryč,“ podal své svědectví Jiří Nálepa.

Díky němu byl v srpnu 2017 na trase budoucího obchvatu vyzdvižen nejen motor Šturmoviku, ale i přední část mohutné pancéřové konstrukce bitevníku a torza dvou vrtulových listů, kulomet Škas i větší množství munice.

VELKÝ HLINÍK Z DOBY BRONZOVÉ

V blízkosti Petrovické ulice se na trase budoucího obchvatu Krnova pod vrstvami zeminy ukrývá sídliště z doby bronzové. Během záchranného archeologického výzkumu ho odkryli odborníci.

„V blízkosti budoucí křižovatky s ulicí Petrovickou jsme nalezli 40 až 50 archeologických objektů, které jsou poměrně velké. Nacházíme se zde pravděpodobně v okrajové části sídliště. To identifikujeme podle toho, že objekty jsou od sebe více vzdálené a neobsahují až tolik archeologických materiálů ve srovnání s objekty z centra sídliště. Na sídlišti jsme například nalezli velký hliník, což je jáma, z níž byla získávána hlína na výrobu keramiky či na omaz stěn domů, mezi další archeologicky zajímavé objekty můžeme zařadit skupinu kůlových řad, které identifikují stavbu jednotlivých domů,“ uvádí archeolog Petr Rataj z opavského pracoviště Archeologického ústavu Akademie věd ČR Brno.

Iljušin Il-2 neboli Šturmovik je bitevní letadlo, které nasadila sovětská armáda také do Ostravské operace. Místo dopadu Šturmoviku se podařilo objevit na trase budoucího obchvatu Krnova díky vzpomínkám Jiřího Nálepy.Zdroj: letecké muzeum Suchdol nad Odrou

NÁLEZY NAVAZUJÍ NA HRADISKO NA CVILÍNĚ

Podobná lokalita se nachází také v křižovatce obchvatové komunikace s ulicí Chomýžskou. „Tady jsme zachytili dva dlouhé domy, zhruba dvacítku kůlových jam a několik menších hliníků,“ dodává.

V trase obchvatu archeologové nalezli desítky různých menších objektů, které zapadají do systému osídlení mladší a pozdní doby bronzové a navazují na opevněné hradisko umístěné na Cvilíně.

„Cvilín pravděpodobně sloužil jako menší centrum nebo ochranný bod, kde jednotlivá periferní osídlení spolu koexistovala a v případě nouze se okolní obyvatelstvo mohlo na hradiště uchýlit,“ uzavírá Petr Rataj.