Besedu s občany o obchvatu Krnova připravil investor Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a zhotovitel stavby (Silnice.cz a Aktor). Nejdřív promítli průlet nad trasou budoucího obchvatu z ptačí perspektivy a pak detailně vysvětlili, jakými pravidly se musí řídit provozovatel dronu.

Vizualizace, jaké známe ze srovnatelných miliardových investic, tentokrát nebyla k dispozici.

Projektanti a stavaři často nedokázali odpovědět ani na jednoduché otázky. Buď se omluvili, že takové detaily nenosí v hlavě nebo odpověděli nesrozumitelně, například když vysvětlovali rozmístění protihlukových stěn podle číslováné kilometráže, která ale laikům nic neříká.

Když se občan ptal třeba na školku, dlouho ji hledali v dokumentaci, protože okolí obchvatu znají jen podle parcelních čísel. Petrovická ulice je pro ně „pětačtyřicítka“. „Přípravu na tuto akci ze strany ŘSD hodnotím jako velmi podceněnou,“ konstatoval místostarosta Krnova Michal Brunclík (ČSSD).

Michal Brunclík sice v polovině prezentace ze sálu odešel, ale zastupitel Petr Vartecký (KSČM) ji vydržel sledovat až do konce: „Tak jsme se třeba dozvěděli, že výška náspu bude odpovídat stoleté vodě. Kolik ale ta stoletá voda představuje výškových metrů, to nevíme. Nedozvěděli jsme se, jestli bude během stavby omezena cyklostezka kolem úpravny vody, ani výšku estakády.

Buď nám to napište na internet, nebo dejte zprávu do novin, když to dnes nevíte. Abych to shrnul. To co nám tu dnes říkáte, není úplně to, co od vás chceme slyšet,“ shrnul Vartecký své dojmy z prezentace obchvatu.

Na projektantech bylo často znát, že nejsou z Krnova, takže příliš nerozumí tomu, na jaký železniční přejezd, dům, zahradu nebo ulici se jich místní ptají. Například netušili, kde má autobusovou zastávku spoj přezdívaný Purkartičák.

Kritika ze strany občanů se snesla také na web ŘSD a na oficiální stránky obchvatu krnovskyobchvat.cz. Jsou na nich totiž převážně informace o tom, co už na stavbě proběhlo, ale Krnované tu nezjistí dopředu, kdy se podle harmonogramu stavaři chystají pracovat třeba na Chomýžské, Družstevní nebo Okružní ulici.

„Potřebovali bychom, aby byla někde veřejně přístupná mapa, kterou nám tu promítáte, ale ze zadních řad není vidět. Na ní by si každý mohl doma prověřit, jak se ho stavba týká, nebo jak bude řešen konkrétní úsek. Každý by si tak mohl podle potřeby třeba změřit vzdálenosti,“ vyzval jeden z občanů zástupce ŘSD.

Podle Lubomíra Hýbla z ŘSD, který je krnovský rodák, úplně postačí, že jsou podrobné mapy občanům k dispozici v ostravském sídle ŘSD. „Nebo si také můžete domluvit schůzku a prohlédnout si tuto dokumentaci v Krnově u zhotovitele v areálu ČSAD. Na stránkách ŘSD nejsou k dispozici, protože jde o obrovské soubory, které nelze tímto způsobem zveřejnit,“ odpověděl občanovi Hýbl.

Situaci se ještě pokoušel pohotově zachránit tajemník krnovské radnice Igor Kozelek: „Proberu to ještě s našimi ajťáky, protože ti nemají problém zveřejnit třeba celý náš územní plán, což jsou také velmi přesné informace a velké soubory.

Pak se pokusíme domluvit s ŘSD, aby podrobné projekty obchvatu včetně bočních řezů byly zveřejněny na stránkách města krnov.cz a pokud možno také na stránkách obchvatkrnova.cz,“ pohotově reagoval na přání občanů Igor Kozelek.