Červená barva kolem silnice je sice velmi estetická a lahodí oko, ale místní mají s obchvatem také řadu negativních zkušeností.

Na stavbě obchvatu počátkem června uskutečnil kontrolní den, kterého se zúčastnili také zástupci města Krnova. Co nového zjistili?

ZRUŠENÝ PŘEJEZD, PŘERUŠENÁ CHOMÝŽSKÁ

Na příjezdu od Města Albrechtic se už byl trvale zrušen železniční přejezd, který bude sloužit jen chodcům, ale auta tudy nesmí. Zástupci odboru dopravy požádali zhotovitele o vyjádření odborníka, který by měl veřejnosti vysvětlit důvody zrušení přejezdu. Jeho stanovisko následně město zveřejní v rámci komunikace s veřejností.

Vodáci. Ilustrační foto.
Letošní dovolená na vodě: láká zejména mladší a svobodné

Estakáda v Chomýži také pokročila. V červnu se rozbíhá další etapa betonáže mostovky.

Ulice Chomýžská už je trvale přerušena náspem a probíhají dokončovací práce na podchodu pro pěší. Aby ho mohli lidé začít podchod používat, je ještě nutné nasvícení, instalovat provizorní zábradlí a odklonit těžkou dopravu. Do té doby mohou místní chodit přes hotový násep. V podchodu se vedle sebe nachází vydlážděné koryto Ježnického potoka a stezka pro pěší, která je vybudována rovněž z kameniva.

NEPRŮCHODNÝ MOST, AUTA NA CYKLOSTEZCE

Tento materiál byl projektantem navržen s ohledem na předpoklad, že v případě přívalových dešťů apod. může dojít k vylití vody z koryta. Ve schváleném projektu koryto a stezku nedělí zábradlí. Bude tu pouze instalováno madlo pro chodce na stěně.

Bývalý kněžský seminář ve Vidnavě
Bývalý seminář i klášter ve Vidnavě mají nové majitele. Co s nimi zamýšlí?

Estakádu u vodárny Zlatá Opavice v červnu čeká betonáž prvního dilatačního celku. V momentě, kdy v červenci stavba estakády pokročí do třetí etapy, zhotovitel musí vybudovat skruž, která zasahuje do současného mostu. Proto bude nutné most pro veřejnost zcela uzavřít. Most bude neprůchodný i neprůjezdný možná až tři měsíce.

Vozidla Krnovských vodovodů a kanalizací KVAK se do vodárny dostanou od koupaliště. Musí ale jezdit po cyklostezce podél zahrádek.

ZAHRÁDKÁŘE USMĚRNÍ STRÁŽNÍCI

Úsek od vodárny po Petrovickou už ukazuje podle vyvrtaných pilotů, kde dojde k výstavbě protihlukových stěn. Zástupci města obdrželi od zhotovitele stížnost na zahrádkáře, kteří přes zákaz najíždějí vozidly na obchvat. Dokonce na něm i parkují, aby to měli blízko na své zahrádky. Proto zde byl ze strany města přislíben zvýšený dohled městské policie.

Motorkářská vyjížďka z Harley-Davidson Ostrava, 13. června 2020 v Ostravě.
PODÍVEJTE SE: Na 160 harleyářů z Ostravy vyrazilo na cesty!

Na Petrovické ulici u podchodu pro pěší a cyklisty probíhají přípravy na budování chodníků a spojení na Starou Petrovickou. Podchod by měl být zprovozněn v průběhu léta.

PODCHOD PRO PĚŠÍ

K odvodnění u bývalé lesní školky zhotovitel uvedl, že zahrádkáři z osady za lesní školkou nemusejí mít obavy z případné zátopy ze sousedního pole. Voda z pole bude totiž odtékat nově vybudovaným příkopem do takzvané horské vpusti.

V Hlubčické ulici probíhají dokončovací práce na podchodu pro pěší a cyklisty. Jedná se o dláždění v podchodu a chodníky. Podchod by měl být zprovozněn v průběhu léta. Estakáda přes soutok Opavy a Opavice už má hotovou nosnou konstrukci. Estakáda u Opavské ulice pokračuje budováním pilířů.

Příští kontrolní den se uskuteční až v červenci.