Přestože obchvat Krnova patří k nejlépe připraveným dopravním stavbám v České republice, při nástupu krize vypadl ze seznamu krajských i státních priorit. Nyní se obchvat společně s dalšími silničními a železničními stavbami, které s Krnovskem bezprostředně související, opět stal součástí balíčku priorit Moravskoslezského kraje.

Šest klíčových staveb, které se bezprostředně týkají Krnovska, je součástí konceptu Strategie hospodářské restrukturalizace a rozvoje Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Už brzy se tímto materiálem bude zabývat vláda ČR.

Jeho cílem je zlepšit dopravní napojení průmyslových zón v Moravskoslezském kraji a oblastmi s nejvyšší mírou nezaměstnanosti, a to zejména na Karvinsku, Ostravsku, Bruntálsku a Krnovsku.

Obchvat, železnice i silnice do Polska

„Mezi stavbami, u nichž kraj vyžaduje urychlené zahájení realizace, je zařazen jak severovýchodní obchvat Krnova, tak i revitalizace železniční trati Opava - Krnov, která měla probíhat už v letošním roce. V oblasti projektové přípravy se pak mezi krajské priority dostaly další čtyři stavby," uvedl místostarosta Michal Brunclík s tím, že se týkají také silnic a železnic z Krnova do Polska.

Elektrifikace železnice v Krnově

Dalšími prioritními stavbami je lepší spojení Krnova s Polskem. Na silnici Krnov - Bartultovice jde o zkapacitnění a odstranění bodových závad. V oblasti železnic jde o revitalizace železniční trati Krnov - Głuchołazy - Jeseník, o revitalizaci trati Krnov - Bruntál - Olomouc a o modernizaci a elektrifikaci trati Opava - Krnov - Olomouc.

Transevropská globální síť TEN-T

Zvýšit šanci na rychlou realizaci všech těchto staveb by mohlo zařazení dopravního spojení Ostrava - Opava - Krnov - Bartultovice - Opole podařilo do globální transevropské dopravní sítě TEN-T.

„Tím by se pro stát otevřela možnost čerpat na vybudování potřebné dopravní infrastruktury evropské finanční prostředky. Proto jsme přivítali zprávu, že Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jednohlasně schválil usnesení, v němž žádá Ministerstvo dopravy ČR o podniknutí všech kroků k zařazení silničního a železničního koridoru Ostrava - Opava - Krnov - Bartultovice - Opole dálnice A4 do sítě TEN-T, a to v rámci revize transevropských sítí v nejbližším možném termínu," doplnil Michal Brunclík.

TEN-T je páteřní dopravní síť v Evropě, která má vzniknout do roku 2030. Má plnit funkci hlavního dopravního koridoru, na který navazují další na úrovni regionů. Síť by měla být financována z peněz EU. Cílem je, aby se většina evropských občanů a podniků nacházela nejdále 30 minut cesty od hlavní sítě.