Vzhledem k tomu, že v Krnově byla po srpnu 1968 sovětská posádka, která využívala tankovou střelnici, nachází zde stavbaři munici válečnou i tu z dob sovětské okupace. Jen za březen bylo pyrotechnikům v Krnově předáno k likvidaci pět kusů staré vojenské munice. Mezi těmito případy byla i nevybuchlá munice s roznětkou, která je pro laiky, již by s ní chtěli manipulovat, vysoce nebezpečná.

Přímo v trase obchvatu byl nalezen hlavový zapalovač pocházející z vybuchlého dělostřeleckého granátu, který už není ničím nebezpečný, takže skončil v kovovém odpadu. Zato dělostřelecký protipancéřový granát sovětské výroby ráže 122 mm z druhé světové války by mohl způsobit pořádnou paseku. Šlo totiž o vystřelenou munici, která souhrou náhod nevybuchla. Ta obsahuje kromě trhaviny i ostrý iniciační prvek, takzvaný dnový zapalovač. Nález munice tohoto typu už představuje zakázku pro pyrotechniky Policie ČR.

Při provádění skrývky byl v deponii materiálu v Krásných Loučkách nalezen dělostřelecký náboj ráže 100 mm a dvě protitankové miny. Šlo o munici, kterou používala okupační sovětská armáda na území České republiky v období let 1968 až 1991.

„V lokalitách, kde působila vojska sovětské armády, se tato munice běžně nachází. Z vlastní zkušenosti, kdy jsem dvacet let působil jako pyrotechnik u Policie ČR, mohu potvrdit, že v okolí Krnova, především na lokalitách Ježník Chomýž Krásné Loučky, bylo po odchodu sovětských vojsk mnoho nálezů munice. V jednom případě se jednalo dokonce o stovky kusů protitankových min. Munice byla naházená do vodních nádrží nebo uložena do okopů a výmolů a poté zasypána,“ uvedl Ivo Peterek ze společnosti Pyrotechnická služby s.r.o.

Podle něj se v těchto lokalitách ještě může nacházet munice nejen pod povrchem, ale dokonce i na povrchu.